Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

Законите на успеха

 

 

  1.  
Животът ни ,това е времето от раждането до смъртта. Това , което знаем е началната дата на раждането ни и това, че сме живи. Другото е неизвестно. В този лимит от време трябва да организираме нашия живот и то така ,че да оставим нещо след себе си.
Какъв ще бъде животът ни зависи от времето, от мисълта-умствената ни настройка,  и от действията ни.
Уважаеми читателю, не е ли парадокс ,че изучаваме и знаем математическите  закони, физически, химически и т. н . Специалистите стриктно ги спазват в своята дейност, за да се получат желаните резултати. А  не  изучаваме, не познаваме и не знаем законите, които управляват нашия живот.
Хайръм Смит смята и доказва, че съществуват природни закони, които действат на междуличностно равнище.Те могат да ни помогнат да установим контрол върху живота си , да подобрим взаимоотношенията си, да увеличим личната си работоспособност и да намерим вътрешен покой. Десетте закона, които е избрал Смит, са само част от природните закони, с които разполагаме.
Смит разделя законите в два раздела Закони, които ни учат как да организираме времето си, и закони, които ни учат как да управляваме живота си.

Към първата група се отнасят първите 5 закона, а именно:
 
1.      Контролирай живота си, както контролираш  времето си .
2.      Вашите ръководни ценности са в основата на личния ви успех и реализация.
3.      Вие изпитвате вътрешен покой, когато всекидневните ви дейности отразяват съкровените ви ценности.
4.      За да постигнете каквато и да е значима цел, трябва да напуснете зоната на удобството.
5.      Системното всекидневно планиране ви осигурява повече време и увеличава съсредоточеността.

Към втората група са  отнесени законите,които управляват живота ни.

6.   Поведението е отражение на това, в което наистина  вярвате.
7.   Потребностите се задоволяват , когато убежденията  съответстват на    действителността.

8    Отрицателното поведение се преодолява чрез промяна на    погрешните убеждения.

9 Самоуважението трябва да дойде от вътре.

10 Колкото повече давате, толкова повече имате.

КАК ДА ОРГАНИЗИРАМЕ ВРЕМЕТО СИ.   

 
ПЪРВИ ЗАКОН. КОНТРОЛИРАЙ  ЖИВОТА СИ КАКТО КОНТРОЛИРАШ ВРЕМЕТО СИ.
Какво всъщност представлява времето?
Този въпрос е занимавал учените философи още от древността. Сега няма  време да се спираме на техните определения. В тълковния речник е дадено следното определение за време.
1.Основна форма на съществуване на материята с пространството.
2.Продължителност, траене на нещо измерено в секунди, минути,  дни, месеци, години. Работата изисква много време.
3.   Епоха век. Това е станало през времето на Самуил.
4.   Определен момент. Времето на представлението наближи. Време за обяд.                                  
5. Удобен, сгоден случай. Сега му е  времето.
6. Свойство на глаголите да изразяват минало, сегашно или бъдеще действие. Минало време. Сегашно време. Бъдеще  време.
7.   Годишно време-част от годината:пролет, лято, есен зима.
8.  Едно време-някога. Крайно време-последен момент. Нямам време -зает съм, не мога. От край време- откакто се помня от памтивека.
Основният елемент в времето е събитието.Разполагаме с 24 часа в денонощието .Трябва да работим,  да се грижим за деца, домакинство, да пазаруваме и т.н. Времето все не ни достига. Често казваме “ако имах време аз щях “.., оставяме да извършим някой работи когато имаме време. Това са най-често срещаните думи в нашите разговори. Тава, което трябва да направим е да подредим нашите действия така, че да отразяват нашите най-съкровени ценности. Никога не жертвай най-важните неща в живота си в името на най-маловажните.
Франклин казва: “Обичате ли живота? Тогава нe пропилявайте времето, защото това е материята от която е изграден той.” Времето е много важно.Тогава как да придобием контрол върху времето си и неговия основен елемент събитието?  Човек не се чувства добре когато загуби контрол върху събитията. Загубих контрол върху събитията в моя живот. Върша това, което другите искат от мен. Това е ужасно, нали? Тук възниква въпросът –може ли да имаме пълен контрол върху събитията в нашия живот?  Върху едни събития можем да имаме пълен контрол, върху други можем да имаме частичен контрол, а върху трети никакъв. Човек не се чувства добре, когато събитията са извън неговия контрол. Трябва да сме наясно с нашите възможности. Кои събития можем  да контролираме? Това е важно. Те ще бъдат обект на нашите действия. Кои събития можем частично да контролирамe? Там да насочим действията си?  Ето някой от тях.:
Излишно чакане на отговор. Ето и някой тактики за справяне. 1.Обръщате се към лицето,  от  което чакате отговор и обяснявате колко е важно за вас. Молите за съдействие или да ви се  посочи човек, към когото да се обърнете за помощ.
2.Съобразявате се с всички указания и подчертавате потребностите и желания резултат.
3.Не изоставяйте проблема докато не бъде решен.
Неясно дефинирани задължения, лоша комуникация, бюрокрация, конфликти, ненужни съвещания, безцелно пилеене на времето, клюкарстване липса на дисциплина и др.
Времето никога не ни достига. Много често употребяваме израза нямам време. Или ако имам време. Тук въпросът е как да придобием контрол върху събитията?  Отговорът е прост - като организираме времето си . Най-заетите хора винаги имат свободно време.Тогава как да организираме времето си? Отговорът е известен- като  планираме времето си.  А една стара аксиома гласи “Ако не успеете да си съставите план, вие планирате неуспеха си". А ние не искаме това , ние искаме да имаме успех, нали?  Затова Първото нещо, което трябва да направим е да определим, кои са най-важните неща  в  нашия живот. За всеки човек те са различни. Второ да определим, кои от тях са  най-ценни, жизнено важни, без които не можем да съществуваме.
И така контролът върху живота ни означава контрол върху времето, а контролът върху времето контрол върху събитията в нашия живот.   Хора, които никога не разбират принципа, че  овладяването на времето е овладяване на живота, не осъществяват огромния си човешки потенциал. Времето е по –силно то всичко друго, освен това премахва всякакви социални различия
 Запомни, ако не успееш да планираш времето си ,планираш неуспехите си.
 
 
ВТОРИ ЗАКОН. В ОСНОВАТА НА ЛИЧНИЯ  УСПЕХ ЛЕЖАТ РЪКОВОДНИТЕ ЦЕННОСТИ НА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ.
 
Всеки от нас има свои ръководни ценности и приоритети.
Бенджамини Франклин ,след като напуснал незадоволяващото го омразно чиракуване, си разработил проект  за морално съвършенство и така организирал живота си. Ето какви морални ценности  си е определил той.
Въздържание –да не ям като обезумял и да не препивам до забрава.
Мълчание-да говоря само онова, което е от полза за другите и за мен, да избягвам безсмислените  разговори
Ред- да намеря на всяко нещо мястото му и време за всяка част от дейността си.
Решителност - решително върша онова, което трябва да свърша : без отлагане това, което съм решил.
Пестеливост- да не правя разходи, освен за доброто на другите или на себе си т.е.  да не пропилявам нищо.
Трудолюбие-да не губя времето си, винаги да съм погълнат от нещо полезно, да се откажа от всички ненужни действия
Искреност- да не позволявам зловредни хитрини, да мисля невинно и справедливо и да говоря по-същия начин.
Справедливост- да не причинявам вреда никому с обиди или като го лиша от придобивките, които му се полагат.
Умереност- да избягвам крайностите, да сдържам недоволството си от обиди
Чистоплътност- да проявявам непоносимост към всякаква Нечистоплътност- физическа и морална, на тялото, дрехите и жилището.
Добродетелност- да не изпадам в полово излишество, освен по здравословни причини и за продължаване на поколението си,  никога от безделие и суета и като уронвам своята собствена репутация и репутацията на другите.
Смирение- да подражавам на Христос и Сократ.
 
В края на живота си той написал ”Като цяло,въпреки че не можах да постигна съвършенството към което се стремях и от което останах твърде далеч, успях да се почувствам много по-добър и щастлив човек, отколкото ако въобще не се бях опитвал”.
Това е и нашата цел да се почувстваме по-значими, по-щастливи и по-доволни от живота. Човек има неограничени възможности, определяйки най-важните от тях и следвайки ги в живота си получава най-голямото удовлетворение да управлява успешно собствения си живот. Опитайте!
Определете вашите ръководни ценности т.е най-важните приоритети в живота ви? В помощ ще ви  представя резултатите от направеното изследване на ръководните ценности на хората от цяла  Америка от фирмата Франклин Куест, направено 1992 г.
1 Съпруга
2 Материална осигуреност
3 Лично здраве
4 Деца и семейство
5 Духовност,религия
6 Чувство за лична реализация
7 Почтеност, честност
8 Професионално удовлетворение
9 Обич в полза на другите
10 Образование и знание
11Самоуважение
12 Поемане на отговорност
13 Упражняване на лидерство
14 Вътрешна хармония
15 Независимост
16 Интелигентност и мъдрост
17 Разбиране
18 Качество на живот
19 Щастие /положително отношение/
20 Удоволствие
21 Самоконтрол
22 Амбиция
23 Да бъдеш способен
24 Въображение и творчество
25 Опрощение
26 Щедрост
27 Равенство
28 Приятелство
29 Красота
30 Смелост  
Тук могат да бъдат добавяни и още ценности като Лоялност, Почтеност,Честност,Свобода,Самодисциплина,Саможертва,Творчество , Родина, род и др. Вие, драги читателю, можете да добавите още ценности, които бихте желали да ръководят вашия живот. Искам да подчертая,че ръководните ценности са индивидуални за всеки човек и вие не бива да се ограничавате с горния списък, нито с тяхната подредба. За вас може други неща да  са  по-важни и значими. Като определите вашите ръководни ценности, вие изграждате основите на собствената си продуктивност.
 
 
 ТРЕТИ ЗАКОН .ВСИЧКИ НИЕ ИЗПИТВАМЕ ВЪТРЕШЕН ПОКОЙ, КОГАТО ЕЖЕДНЕВНИТЕ НИ ДЕЙНОСТИ ОТРАЗЯВАТ СЪКРОВЕНИТЕ НИ ЦЕННОСТИ
 
 Ако всекидневните ни дейности се ръководят от този закон, ние ще  постигнем вътрешен покой и удовлетвореност от своето съществуване на тази земя.
Какво представлява вътрешният мир?
Вътрешният мир, драги читателю, е да открием най-важните за нас неща и да предприемем необходимите действия в своя живот за тяхното осъществяване. В резултат на това придобиваме възможност да осъществяваме контрол върху живота си. Необходима е последователност. Стъпка по стъпка  се изкачва  стълбата на успеха. Ето ги и стъпките:   
 
1 Да определим ръководните си  ценности.           
 
2.Да ги подредим според тяхната тежест.    
 
3. Да определим дългосрочните си  цели. 
 
4 Да определим средно срочните си цели /междинни цели / 
 
5 Да определим всекидневните си  задачи.
 
Както вече подчертахме ние разполагаме с точно лимитирано време. Когато сме претрупани и не ни стига  време ние правим избор и изпълняваме най-неотложните задачи, нещата, които са с неотложен срок, защото след това следват санкции. Най-често това се осъществява за сметка на най-близките ни хора- децата, съпруг/а. Когато трябва да избираме между две положителни неща, ключът на вземане на решение зависи от това, коя ценност е най-важна за нас. Какво се получава  обаче когато ние  не сме  определили нашите ценности, не сме ги подредили по-важност и не знаем  кои са те . Много просто ние  извършваме това, което ни носи по- голямо удовлетворение в  този момент. Това е много измамно и води до противоречие с нашата ценностна система. В резултат допускаме  житейски грешки, които не могат да се оправят като тези в училище, и струват много скъпо на нас, за нашите близки и други хора. Това нарушава нашия вътрешен мир и ни прави нещастни. Тук възниква въпросът- Как да достигнем съответствие между нашите ценности и дейности? Ключът е съобразяване на действията с подредената по значимост ценностна система. Трябва да я имаме написана и поставяна на видно място и непрекъснато да си я прочитаме сутрин и вечер. Това ще ни помогне в правилния избор на кариера, на партньор в живота , на приятели  дори и на място на живеене и т. н.
 
ЧЕТВЪРТИ ЗАКОН. ПОСТИГАНЕТО НА КАКВАТО И ДА Е ЗНАЧИМА ЦЕЛ ИЗИСКВА  НАПУСКАНЕ ЗОНАТА НА УДОБСТВОТО. 
 
Коя е зоната на удобството? Зоната на удобството е онова място, където се чувстваме най-добре защитени и сигурни. Вътрешни зони на удобството са например – дома, семейството, самотата, мълчанието, безразличието и т. н. Поставянето на цели е свързано с извършване на нещо ново, неизвестно, придобиване на нови умения, навици,  усвояване на нов тип поведение и напускане на зоната на удобството. Ние не искаме да се променяме, защото новото ни плаши. Може да се провалим, ще се развали спокойствието ни. Ще излезем от зоната на удобството. Ето защо  много хора не си поставят цели? Нашите ценностите обясняват нашето поведение. Те дават отговор на въпроса, защо искаме  да направим определени неща в живота си. Необходимо е  добре да запомним, че целите, които си поставяме  трябва да бъдат конкретни, трябва да бъдат измерими, реални, навременни , и ориентирани към действие.
ПЕТИ ЗАКОН . ЕЖЕДНЕВНОТО И СИСТЕМНО ПЛАНИРАНЕ ОСИГУРЯВА ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ И УВЕЛИЧАВА СЪСРЕДОТОЧЕНОСТТА ВЪРХУ ЦЕЛТА.  
Гаранция  е за нейното постигане. Основен принцип, от този закон ,който трябва да спазваме е да не позволяваме на ежедневната заетост да попречи на системното  всекидневно планиране. Ако искам да ви накарам да направите нещо за себе си е, всяка вечер да отделяте поне  10 минути за да набелязвате задачите за утрешния ден. Резултата ще бъде поразителен. Друг принцип, който следва да съблюдавате в своята дейност е : Колкото повече време отделяте за планиране на своята проект /дейност/, толкова по-малко е общото време  ще изразходвате за неговото осъществяването .
Какво ви пречи , драги читателю, да планирате своята дейност?  Най честите извинения, които чувам са : Аз знам какво трябва да правя, защо да се занимавам тогава с това?  Нямам време да се занимавам с планиране.
Планирате ли вашите задачи? Ако ли не, какво ви пречи да го правите?
Какво  пречи да планирате всички ваши действия?
Какви са най-честите обичайни извинение, които използвате ? Много съм зает и нямам време да планирам.
Не намирам смисъл в планирането и го смятам за загубено време.
Много добре зная какво трябва да правя и тогава защо трябва да  го правя.
Това са горе долу доводите, които тласкат хората към не ефективно изразходване на времето с което разполагат.
Какво е необходимо за да планираме ефективно живота си?
Постигането на успех, в новия век на бързи непрекъснати промени , поставя планирането  като задължително условие. Планиране съобразено с нашите ръководни ценности и бързо  променящия се свят.
Какво е необходимо за ефективно планиране?
Време, място , дневник , бележник, и календар.
Планирането ни носи важна информация за  задачи, събития, имена и тяхното изпълнение във времето.
С помощта  на първите пет закона , Вие драги читатели, определихте  приоритетите си и съкровените си ценности. Убедихте се в важността на тези ценности, когато ги прилагате в ежедневната си дейност. С тяхна помощ определихте дългосрочните си цели, междинните и конкретните ежедневни задачи,  за тяхното постигане.
Следващите пет закона  ни помагат да разберем по-добре себе си. Те  ни помагат да разберем защо ценим действията си, защо ги извършваме и най –вече как можем да променим собствената  представа за себе си . Ще се запознаем с един мощен инструмент за промяна на човешкото поведение.  Вие имате възможност да го приложите към вашите убеждения . И така да преминем към законите.
 
ШЕСТИ ЗАКОН. ПОВЕДЕНИЕТО  Е ОТРАЖЕНИЕ НА ТОВА, В КОЕТО НАИСТИНА ВЯРВАМЕ, Т. Е . НА УБЕЖДЕНИЯТА
Много често в живота срещаме хора, които имат чудесни ценности и се държат ужасно лошо. Защо се получава така? Каква е връзката между ценностите и поведението ?   Защо нашите ценности не се отразяват автоматично в нашата всекидневна дейност? За да дадем отговор на този въпрос ще се запознаем с  “Модела на действителността на Франклин.” Този модел е използван от компанията “Франклин Куест ". Това е един мощен инструмент за изследване на  мотивацията и поведението на хората. Чрез него много лесно се разбира връзката между убеждение и поведение. Има едно основно правило и то е , че поведението не се променя, ако това , не е в интерес на личността т. е. нашето поведение се обуславя от нашите убеждения и от нашите потребности. Затова Първият елемент  на модела са  потребностите.
Какви са нашите потребности ?  Първата и основна потребност на всички нас е да живеем. Този силен природен инстинкт ни въоръжава с необикновена сила. Ние можем да направим чудеса за които и дори не сме подозирали , когато нашия живот е застрашен. Искаме да се чувстваме в безопасност, да няма застрашаващи нашия живот обстоятелства. Това ни кара да търсим безопасни места, когато се движим, когато работим и т. н. Искаме да сме сигурни. Сигурни в работата си, в бизнеса си в здравето си. Затова търсим стабилна работа, искаме стабилно семейство, правим инвестиции да имаме добро здраве. Имаме потребност да бъдем обичани и да обичаме. Това е много силна потребност. За някои индивиди тази потребност е по-силна дори от живота. Такива личности са готови да сложат край на живота си , когато загубят любовта си. Има достатъчно такива примери, нали! Самота , липсата на обич, чувството за изоставеност   са  много разрушителни чувства. Тава кара хората да отиват до крайности за да спечелят любовта на някой, за да запазят любовта си са готови на много компромиси в живота. Наблюдавах едно 7 годишно дете.То се чувстваше самотно и непрекъснато търсеше и се стремеше да спечели нечия любов и внимание. За това то беше готово на всичко. Природата го беше надарила с интелект и то знаеше как да се държи. Беше любезно, усмихнато, дружелюбно настроено. Когато имаше парички купуваше лакомства на другите деца само и само те да играят с него и по-дълго да стоят навън с него. Молеше ги да не си отиват . Купуваше си приятелството. Доказано е че любовта е най-силната мотивираща  сила в света. Не по-малко важна е потребността да се чувстваме значими .Тази потребност понякога  кара хората да си приписват заслуги за нещо, което не е само тяхно дело.  Имаме силна потребност от разбиране. Това ни вдъхва спокойствие и уравновесеност. Имаме потребност от работа и власт.  
Начина по който удовлетворяваме потребностите си зависи от нашите убеждения. Ето защо вторият  елемент на модела е Прозорецът на убежденията. В него се отразяват  нашите изградени убеждения. От какво зависят нашите убеждения? Убежденията зависят от опита . Затова с възрастта убежденията ни се увеличават.Това е нашия поглед към света. Убежденията силно влияят върху   поведението ни. В прозореца на убежденията  поставяме всички неща, които смятаме за верни. Една част от убежденията сме изградили на основана на опита и информацията, която получаваме от вън, друга част са резултат на научни доказателства. Нашите убеждения определят нашето поведение. Убедени сме че тютюнопушенето е вредно и избягваме тютюневия дим и цигарите. Друга група от хора считат , че тютюнопушенето не е вредно и изпушват по 2 кутии на ден. Това е субективно мнение. Когато обаче, убеждението отразява природен закон или реалност то е обективно. Нашите лични убеждения ние смятаме за абсолютно верни. Тази липса на самокритичност може да ни създаде проблеми. Освен прозореца на личните убеждения ние ползваме и прозореца на колективните убеждения.Често има различия в тези 2 прозореца. Тогава се налага да правим  избор, кое убеждение да изберем?
Третият елемент на модела са правилата. Правилата действат подсъзнателно. Те ни дават възможност да действаме , когато сме в опасност. Например убедени сме,че пияниците са опасни ,правилото е да ги избягваме. Убедени сме ,че тютюневия дим е вреден, правилото е да избягваме задимени помещения. В този елемент се срещат нашите убеждения и правилата, които сме си изградили за действие. Правилата определят поведението и протичане на действието. Тава се отразява в четвъртия елемент на модела ,който се нарича  “Модели на поведение.” Тук протича действието, което съответства на нашите убеждения и правила.
Убеждение-пияниците са опасни
Правило-да избягвам опасните хора
Поведение-при среща на пияница минавам на отсрещната страна.
Пети елемент на модела е резултатите и обратна информация, която получаваме.Те ни показват правилността на нашето поведение и  на нашите убеждения или тяхната погрешност. Ако резултатите от нашето поведение удовлетворяват нашите потребности, то нашите убеждения са правилни. Когато резултатите от нашето поведение не удовлетворяват потребностите ни се налага да коригираме нашите убеждения. Този процес на промяна на убежденията се нарича опит. Опитът ни кара да променяме убежденията си да възприемаме нови . Помага ни да се развиваме и усъвършенстваме.
Препоръчвам модела на действителността на Франклин, по няколко причини.
Първо, този модел дава реална представа за това, което става в живота ни и ни обяснява, защо става така.Той обвързва в едно следствието и причината. Дава  възможност да обясняваме  поведението си и да го оценяваме. В резултат на това можем да решим  дали нашите убеждения ни служат и са в интерес на нашите потребности и интереси или е необходимо да ги коригираме и да възприемем нови.
Втората важна причина е , че този модел дава възможност да оценим убежденията си преди да са повлияли на поведението ни. Той  ни помага превантивно да въздействаме на нашето поведение .Чрез него ние имаме възможност предварително да оценим резултатите от видовете поведение, които възникват в следствие  на определени убеждения. В резултат на това  можем да променим убежденията си  и да не позволим на поведението ни да  вземе връх над нас.
Третата причина е, че чрез модела имаме възможност да преценяваме алтернативните убеждения. Да получим отговор на въпроса, дали потенциалното поведение, което те биха предизвикали  ще ни служи по-добре .
Четвъртата важна причина е, че този модел помага да изучим  и разберем себе си по-добре.
Петата причина е ,че чрез него ние можем да изучаваме поведението  и убежденията на  другите хора, което е от изключително важно за нашето успешно съществуване и за нашия бизнес.
Този модел може успешно да се приложи и за изучаване на историческата действителност. 
 
СЕДМИ ЗАКОН .ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ЧОВЕКА СЕ ЗАДОВОЛЯВАТ, КОГАТО  УБЕЖДЕНИЯТА МУ   СЪОТВЕТСТВАТ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА.
 
Всеки индивид има определени убеждения. Те могат да бъдат правилни и погрешни.
Правилни са тогава, когато удовлетворяват основните му потребности. В живота се налага да извършваме проверка на нашите убеждения чрез собствен опит и чрез опита на другите. Промяната в ситуацията може да разкрие неправилни убеждения и необходимост от изграждане на нови такива. Развитието е свързано с промяна и с непрекъснато подобряване на съдържанието на нашия прозорец на убежденията. Новите убеждения съответстват на променените условия и ни осигуряват спокойствие и хармония. Нашите убеждения се променят с времето. Как става това? Да променим убежденията си е необходимо да спазваме определени правила. Кои са тези правила?  Според Хайръм  Смит те са.
Първо правило. Определяне на модела на поведение, който не дава желаните резултати.
Второ правило.Определяне на възможните убеждения, които обуславят това поведение.
Трето правило. Предсказване на бъдещо поведение ,основано на тези убеждение.
Четвърто правило.Определяне на алтернативни убеждения, които могат да дадат по добри резултати.
Пето правило. Предсказване на бъдещо поведение, основано на новите убеждения.
Никой не е в състояние да накара друг човек да се промени. Промяната може да стане само ако индивида сам реши това. Но как можем да го накараме да вземе сам това решение? Това може да се осъществи с така нареченото послание  АЗ.
1.Обръщаме се към човека , който ни създава проблема и казваме “Имам проблем”
2.Описваме проблема от наша гледна точка.
3.Казваме на другия човек какво чувство изпитваме от това положение.
4.Задаваме му 2 въпроса .Първо, ако продължаваш да се държиш по този начин, знаейки моите чувства ще подобриш или влошиш нашите взаимоотношения?  И Второ, ти какво искаш да се подобрят или да се влошат нашите взаимоотношения?
Така с модела на действителността можем да повлияем на другите да направят промени в собственото си поведение и да подобрим взаимоотношенията си. Този модел има това предимство, че разделя това, което сме от това, което правим. Тук те са разгледани като две различни неща каквито са всъщност. Така ние успяваме да обсъдим вредното поведение и неправилните убеждения без да накърняваме достойнството  на другите.
Драги читателю,  препоръчвам ви да използвате модела и да споделите  вашите  резултати.
 ОСМИ  ЗАКОН. ОТРИЦАТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ СЕ ПРЕОДОЛЯВА ЧРЕЗ ПРОМЯНА НА ПОГРЕШНИТЕИ  УБЕЖДЕНИЯ. 
Погрешните убеждения водят до отрицателно поведение. Моделът на действителността нагледно ни показва как нашето поведение се влияе от прозореца на нашите убежденията. Ако нашите убеждения са правилни то и нашето поведение е положително.Тук възниква въпросът кои убеждения са правилни? Правилни са тези наши убеждения, които съответстват на действителността или са свързани с определени предпочитания на личността . Случва се да имаме отрицателно поведение, което трудно можем след това да си обясним. Какво показва отрицателното поведение? Отрицателното поведение ,както вече подчертахме , е следствие от неправилни, погрешни убеждения.  Да вземем за пример самохвалството. То може само временно да задоволи нашето желание да сме значими и важни пред някой. Но рано или късно истината излиза на яве и ние загубваме репутацията си. Същото се отнася  за клюките. За известно време те могат да ни направят значими, но след като истината се разкрие ние ще загубим доверието и уважението на хората. Ще имаме и лоша репутация. Зависимостта от алкохол, наркотици ,тютюнопушене, и  други видове зависимости също обуславят отрицателно поведение. Отрицателно поведение с дълготрайни отрицателни последствия  са преяждането, препиването, самохвалството, нахалството, клюкарстването, арогантността, издевателстване над деца , възрастни  и т.н. Но защо се занимаваме и изучаваме отрицателното поведение?  Целта  е  първо,  да си помогнем да се справим със собственото си отрицателно  поведение и второ, да помогнем на другите да преодолеят пагубното си отрицателно  поведение. Но как може да постигнем това? Разбира се това е труден процес, който преминава през няколко стъпки. Първото нещо, което следва да направим е да признаем, че имаме проблем. А това никак не е лесно. Необходими са самокритичност и обективност да свалиш прозореца на убежденията и да оцениш дали убежденията ти са правилни. След това трябва да определим кои са неправилните убеждения, които определят това отрицателното поведение.  Накрая трябва да заменим тези убеждения с правилни. Приемайки новите убеждения поведението автоматически се променя. Какво ще постигнем с това? Ще се научим да контролираме живота си. Наша е отговорността за това, което сме вписали в прозореца на убежденията. Ние сме тези, които контролират неговото съдържание. Следователно отрицателното поведение не е нещо, върху което ние нямаме контрол. Убежденията, които имаме, оказват голямо влияние не само върху нашите действия  но и върху това как се чувстваме. Другото. което можем да научим е да  анализираме и оценяваме поведението на другите. Предимството на модела на действителността е , че можем да критикуваме прозореца на убежденията  без да засягаме личността. По този начин критиката се възприема творчески и комуникацията се осъществява  по-лесно.
 
ДЕВЕТИ ЗАКОН. САМОУВАЖЕНИЕТО   ТРЯБВА ДА ДОЙДЕ ОТ ВЪТРЕ.     
Всички ние сме уникални и ако изгубим контрол върху живота си ще изгубим нашата уникалност. И какво ще се получи? Ще станем бледо копие на някой друг индивид. За да бъдем себе си, за да съхраним нашата уникалност е необходимо да останем верни на нея. Тогава ще имаме и истински успех в живота.  Какви ще бъдат нашите успехи и какво положение ще имаме в живота зависи само от нас ,от нашите възгледи, от нашите мечти. Всеки сам определя съдбата си. Тя не е просто късмет. Тя е мисъл и действие. Когато човек постига успехи той излъчва самочувствие и самоувереност. Едно трябва да запомним и да знаем ,че съобразяването с ценностите и идеалите на другите води до разочарование и ниско самочувствие и самоуважение. Да не изпадаме в такава ситуация и да не живеем нечии чужд живот е необходимо да отговорим на следния въпрос: 
Какво искам в действителност?  
Много труден въпрос . Но преминавайки през всички за и против стигаме до това, което е важно за нас и искаме да бъдем. Колкото по-добре и честно , спрямо нашите ценности , си свършим работата, толкова по-успешни и удовлетворени ще бъдем. Самоуважението ни расте и покорява другите, когато действаме в съответствие със собствените си потребности и убеждения. Когато позволим на природната сила в нас да действа  с пълна сила. Ето защо когато се съобразяваме с убежденията и потребностите на другите загубваме себеуважението си .Това, което трябва да запомним е ,че ако чувството за нашата стойност се основава  на нещо ,което е извън нас като мнението на другите, на материални неща или на нещо друго, ще имаме големи неприятности в живота си.
 
 
ДЕСЕТИ ЗАКОН. КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ДАВАТЕ ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ ПОЛУЧАВАТЕ. ТОЗИ ЗАКОН ОБУСЛАВЯ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СПОДЕЛЯНЕ НА БОГАТСТВОТО
Природният закон ще ни дари с много добрини. Давайте и ще ви се даде се казва в евангелието. Това е морален проблем . Всеки, който има повече ,отколкото му е нужно,  носи и морална отговорност да помогне на другите. Проблемът на света е в разпределение на богатството. Може ли богатството да се разпредели по доброволен път? Социалните организации обезличават личностите. Как трябва да се извърши това, уважаеми читатели? Какво е мнението ви по тези въпроси. Може ли да се постигне равенство чрез изобилие?
 Всеки успех било то в семейството, работата, спорта и т. н. има своя цена. Ако искаме да ги имаме трябва да сме готови да дадем и да заплатим тази цена. Специалистите казват, че бедността е състояние на ума. И сигурно е така. Ето защо трябва да настроим  умствената си нагласа към успех и богатство.
В заключение искам още един път да подчертая , че законите на успеха и  моделът на действителността  представляват  мощно средство за управление и контрол на собствения ни живот. Преминавайки през модела на действителността , откриваме убеждения, които няма да са приятни за вас, но в същото време ще открием истински важните за вас неща. Те трябва  да залегнат в  програма за ежедневното  осъществяване.
За тази  целта е необходимо :
Първо, всекидневните ни задачи  да отразяват  ръководни ни ценности.
Второ, поведението ни  да бъде в съответствие с  нашите  потребности .
Трето, убежденията, които сме  поставили в своя прозорец  да съответстват на действителността ,на истината .
Четвърто, оценка на резултатите. Всеки ден се отделя време за преценка на резултатите- извършено ли е  най-важното за нас и съобразено ли е поведението ни с нашите  ръководните ценности .
Ако вникнете в същността на системата и е приложите в своя живот и тя стане ваше поведение, уверявам ви ,че времето ви няма да е загубено. Вие ще придобиете контрол върху своя живот и ще постигнете желаните от вас неща, без да губите вътрешното си спокойствие . Ще станете кормчия на собствения си живот.Това е най-големия дар, който човек може да получи в този живот. Зависи само от Вас.
 
 

 

  

 

 

  1.  
Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...