Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
СС № 1.Представяне на финансови... СС № 2 .Стоково-материални запаси СС № 4.Отчитане на амортизациите НСС 5.Представяне на финансови отчети... НСС № 6.Разходи за опазване на... НСС № 7.Отчет за парични потоци НСС № 8.Нетни печалби или... НСС № 9.Представяне на финансовите... НСС 0 10.Събития настъпили след датата... НСС 11.Договори за строителство НСС 12.Данъци от печалбата НСС 13.Показатели за... НСС 14.Отчитане по сектори НСС № 16.Дълготрайни материални... НСС № 17.Лизинг НСС № 18. Приходи НСС № 19.Доходи на персонала НСС 20.Отчитане на правителствени... НСС № 21.Ефекти от промени във... НСС 22.Отчитане на бизнес комбинации НСС 24.Оповестяване на свързани лица НСС 26.Представяне на финансовите... НСС 27.Консолидирани финансови отчети... НСС 28.Отчитане на инвестициите в... НСС 29.Представяне на ГФО при условията... НСС 30.Финансови отчети на банки НСС 32.Финансови инструменти НСС 33.Доходи на акция НСС 34.Междинно счетоводно отчитане НСС 35.Преустановявани дейности НСС 36.Обезценка на активи НСС 37.Провизии, условни задължения и... НСС 38.Нематериални активи НСС 40.Отчитане на инвестиционните... НСС 41.Селско стопанство
 

 
 

TV Предаване

 

 "Огледало на успеха"

Новото телевизионно предаване е за хората, които вярват ,че със своите усилия и труд, със своите способности, ще постигнат желаните успехи и богатство, и така ще се чувстват щастливи и удовлетворени от съществуването си. Предаване, чрез което те ще научават нещо за себе си, за своите способности, качествата,  които притежават и как най-добре да ги използват в реалния живот. Ще се запознаят с философията на успеха, с правилата за действие, ще съставят свой личен план за израстване, развитие и справяне с трудностите. Ще участват с предложения, със свои виждания, ще споделят мнения и идеи. Предаване за положителните неща в живота, за постижения, успехи и житейска хармония. Предаване, което ще изучава, утвърждава, стимулира и популяризира опита и постиженията на хора, фирми, общини и градове.
Мисията на предаването е да мотивира зрителите към усвояване на едно конкурентно и успяващо поведение, отговарящо на изискванията на бързо променящия се свят в условията на новия световен ред. Ще предложи и ще съдейства да се превърне в навик девиза “Аз мога, АЗ искам,АЗ правя", което е особено важно сега, в сменящия се световен ред, когато основния стремеж е да се продава по целия свят и да се извличат максимални облаги.
Всяко излъчване на предаването по развлекателен и непринуден начин ще представя законите на успеха, методите, принципите, правила за по-щастлив, успешен и хармоничен живот. Живот без стрес. Звучи просто и ясно, но простите неща в живота най-трудно се изпълняват. Още по-трудно е те да станат навик.
Целта на предаването: Да развлича, да образова и да мотивира. Мотивиране на мисълта и действията на зрителите за постигане на успехи и удовлетвореност от собствения труд , постигане на живот без стрес и осигуряване на висок жизнен стандарт.Да показва успеха.
Целта се постига по следния начин :
• По забавен начин зрителите се мотивират към усвояване на знания и навици за постигане на успехи.
• Създаване на положителна нагласа у зрителите, позитивно мислене, и запалване на искрата за действие, за постигане на успешна реализация в живота.
• Адаптиране към бързо променящите се условия и свят, усвояване на начин на живот в непрекъсната промяна.
• Осигуряване на обратна връзка със зрителите за мнения и идеи.
• Търсене и намиране на успешни решения за печеливши /креативни/ идеи.
• Запознаване на зрителите с хора и компании, които постигат успехи, и даване на възможност, те лично да представят своите положителни постижения.
• Активно участие на зрителите в самото предаване.
За реализиране на целите на предаването ще се използват трите основни принципа: запомняне, разбиране и практическа реализация на излаганите идеи, а именно:Чух и забравих, видях и запомних, направих и разбрах.
Съществуват природни закони на междуличностно равнище.Те действат обективно, независимо дали се познават от зрителите и дали те се съобразяват с тях. Обаче, тяхното познаване и изучаване може да им помогне да подобрят междуличностните си взаимоотношения, да увеличат личната си работоспособност и магнетизъм, и да си изградят щастлив и хармоничен живот. Те могат да им помогнат да  контролират и управляват ефективно своето поведение. Това, в крайна сметка, е най-големият дар, който могат да получат в този живот.
По въпросите за успеха и неговите тайни са изписани хиляди страници, но човек няма толкова време да чете, усвоява и прилага всичко това. Живеем във време, когато всичко около нас много бързо се променя.Това ни заставя да се научим, да работим и живеем със скоростта на живота. Трябва бързо и интелигентно да се действа. Телевизията, като най-мощно средство за въздействие върху хората, има най-голямо значение за формиране на мирогледа, психическата нагласа на нацията, бързо предава информация, знания и умения на зрителите. А новото предаване, по забавен начин, ще предоставя знания, умения и ще мотивира към действие.Знанието е сила, която е нужна, преди да се пристъпите към действие.
С всяко излъчване на предаването зрителите ще откриват, че знанията, които получават и уменията, които придобиват, се превръщат в навик. Това е гаранция, те да станат истински, успяващи, удовлетворени, хармонични и щастливи личности.
Това е предаване, което ще носи полза. То ще изследва и ще дава отговори на въпроси, с които всички зрители ежедневно се сблъскват -успеха,  смелостта, конкуренцията, грешките, провала, вярата, ентусиазма, загубите, поемането на риск, взаимоотношенията и т.н..То ще е пътеводител за придобиване на успешно поведение в новия световен ред.
Предаване, което ще постави и ще съдейства да се усвои от зрителите
Девизът на новото време:
"Аз мога,Аз искам,АЗ правя"

"Огледало на успеха" е авторско предаване за успели личности, фирми и организации. Елате при нас, покажете таланта си. Ако произвеждате, творите,работите,пеете, танцувате, имитирате, свирите на музикални инструменти или вече имате издадени албуми, книги и др., предаването  е ваше. Запишете се за участие. Ние ви очакваме!   

 

в "Огледало на успеха". 

 

Аз мога.Аз искам.Аз правя.
Кредото мое -това е!
Ако искаш и ти ,
кредото мое приеми.
Успехи постигни.
В сайта и в TV предаването
“Огледало на успеха” тях покажи,
с другите ги сподели,
достояние на света ги направи.
Успехите си увеличи!

 

С поздрав. доц. д-р ик.Сийка Касабова

 Добави коментар

Моля попълнете формата

Име
Имейл
Файл
Въведете кода
Описание
     
Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...