Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
СС № 1.Представяне на финансови... СС № 2 .Стоково-материални запаси СС № 4.Отчитане на амортизациите НСС 5.Представяне на финансови отчети... НСС № 6.Разходи за опазване на... НСС № 7.Отчет за парични потоци НСС № 8.Нетни печалби или... НСС № 9.Представяне на финансовите... НСС 0 10.Събития настъпили след датата... НСС 11.Договори за строителство НСС 12.Данъци от печалбата НСС 13.Показатели за... НСС 14.Отчитане по сектори НСС № 16.Дълготрайни материални... НСС № 17.Лизинг НСС № 18. Приходи НСС № 19.Доходи на персонала НСС 20.Отчитане на правителствени... НСС № 21.Ефекти от промени във... НСС 22.Отчитане на бизнес комбинации НСС 24.Оповестяване на свързани лица НСС 26.Представяне на финансовите... НСС 27.Консолидирани финансови отчети... НСС 28.Отчитане на инвестициите в... НСС 29.Представяне на ГФО при условията... НСС 30.Финансови отчети на банки НСС 32.Финансови инструменти НСС 33.Доходи на акция НСС 34.Междинно счетоводно отчитане НСС 35.Преустановявани дейности НСС 36.Обезценка на активи НСС 37.Провизии, условни задължения и... НСС 38.Нематериални активи НСС 40.Отчитане на инвестиционните... НСС 41.Селско стопанство
 

 
 

Знание. Творчество

 

                                        Знание

Истинското знание не е вродено, то се придобива.

                                                                                  Демокрит-древногръцки философ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Знанието е съкровищница; ключът към нея е практиката.

                                                                                 Т.Фулър.-американски писател

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Това, което знаеш , е ограничено, а това, което не знаеш-безкрайно.

                                                                                 Л.Лаплас-френски астроном.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Всяко столетие увеличава нашите знания и намалява нашета невежество.

                                                                                В.Кузен.-френски философ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Аз знам само това, че нищо не знам.

                                                                               Сократ-древногръцки философ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Знанието е сила.

                                                                               Ф.Бейкън-английски философ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Искаш ли да получиш умен отговор, питай умно.

                                                                              Гьоте-немски писател

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Който бърза с отговора, малко мисли.

                                                                            Арабска. мъдрост

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Знания, които не се попълват всекидневно, намаляват всеки ден.

                                                                           Китайска мъдрост

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Знанието е съкровище, което навсякъде следва този, който го притежава.

                                                                           Китайска мъдрост.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Знанието е приятел на човека, богатството –враг.

                                                                         Турска мъдрост

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Знанието е по-скъпо от богатството.

                                                                        Таджикска. мъдрост

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Знанието е богатство, което не може да се открадне.

                                                                        Тагалска мъдрост

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                    Творчество

Цялата радост на живота е в творчеството. Да твориш значи да убиваш смъртта.

                                                                        Ромен Ролан-френски писател

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творец може да даде на своята творба, само онези качества, които самият той притежава.

                                                                         Д.И.Писарев.руски философ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Добави коментар

Моля попълнете формата

Име
Имейл
Файл
Въведете кода
Описание
     
Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...