Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
СС № 1.Представяне на финансови... СС № 2 .Стоково-материални запаси СС № 4.Отчитане на амортизациите НСС 5.Представяне на финансови отчети... НСС № 6.Разходи за опазване на... НСС № 7.Отчет за парични потоци НСС № 8.Нетни печалби или... НСС № 9.Представяне на финансовите... НСС 0 10.Събития настъпили след датата... НСС 11.Договори за строителство НСС 12.Данъци от печалбата НСС 13.Показатели за... НСС 14.Отчитане по сектори НСС № 16.Дълготрайни материални... НСС № 17.Лизинг НСС № 18. Приходи НСС № 19.Доходи на персонала НСС 20.Отчитане на правителствени... НСС № 21.Ефекти от промени във... НСС 22.Отчитане на бизнес комбинации НСС 24.Оповестяване на свързани лица НСС 26.Представяне на финансовите... НСС 27.Консолидирани финансови отчети... НСС 28.Отчитане на инвестициите в... НСС 29.Представяне на ГФО при условията... НСС 30.Финансови отчети на банки НСС 32.Финансови инструменти НСС 33.Доходи на акция НСС 34.Междинно счетоводно отчитане НСС 35.Преустановявани дейности НСС 36.Обезценка на активи НСС 37.Провизии, условни задължения и... НСС 38.Нематериални активи НСС 40.Отчитане на инвестиционните... НСС 41.Селско стопанство
 

 
 

Успех . Неуспех . Загуби .

 

 

  

                            Успех . Неуспех . Загуби .

За гражданите е много полезно, когато процъфтява държавата като цяло, а не когато отделни лица преуспяват, а цялото се разрушава. 

 Тукидит


Успехът не те спохожда като някаква спонтанна експлозия. Ти сам трябва да запалиш огъня на успеха в себе си.

 Арнолд Гласкоу


 

Да владееш себе си до толкова, че да уважаваш другите, както самия себе си, и да се отнасяш с тях така, както би желал да се отнасят с теб, ето кое може да се нарече учение за човеколюбие.

                                                                     Конфуции- древно китайски философ


Истински богат е онзи, който има повече приятели, отколкото врагове, не се страхува от никого и е толкова зает да строи, че няма време да руши надеждите и плановете на другите.

                                                                  Американски философ Н. Хил.


 

Ако човекът се труди само за себе си, той може да стане бележит учен, велик мъдрец, превъзходен поет, но той никога няма да стане истински съвършен и велик човек.

                                                                  Карл  Маркс.


 

Ако живееш сам за себе си, си излишен твар на земята.

                                                                                    Сократ-древногръцки философ


Успехът в живота ви зависи от подхода към милионите възможности,които се откриват пред вас.

                                                                                     Тони Джери


 
Във всички неща успехът зависи от предварителната подготовка; без такава предварителна подготовка неуспехът е сигурен.


                                                                                      Конфуций.
 Усърдието е майка на успеха.


                                                                                      Сервантес
 Справедливият успех е велика наслада.


                                                                                      Едгеворт.
   Искате ли да имате успех в работата си –умът и сърцето ви трябва да бъдат в съгласие.


                                                                                       Петър Дънов
 Всички успехи в живота си отдавам на това, че винаги съм бил четвърт час по-рано на мястото, отколкото съм бил длъжен.


                                                                                     Адм. Нелсън.
 Когато търсиш причините за успехите на великите пълководци, забелязваш с учудване, че те са правили всичко, за да ги осигурят.


                                                                                   Наполеон.
 Удоволствието доставено от успеха , е винаги съразмерно на труда ,положен за него. 


                                                                                  Г.Леви
 Тайната на успеха в живота за човека се състои в това да бъде готов да се възползва от удобния случай, когато той дойде.


                                                                                Б.Дизраели.
 Недоверието към самите нас е причина за болшинството от нашите неуспехи.


                                                                               К.Боуви.
 Кое е по-важно за успеха –талантът или трудът? А кое колело на велосипеда е по-важно-предното или задното?


                                                                               Б.Шоу
 


Успехът винаги и навсякъде започва с една дума: решителност.


                                                                            А.Касон.
 Лесният успех лесно може да бъде проигран.


                                                                          Н-Хил
 Най-великото правило на успеха е: прави на другите тава, което искаш те да направят за теб.


                                                                           Н.Хил.
 Помни, че не е нужно другите да се провалят, за да успееш ти.


                                                                         Н.Хил.
 “Аз” е домашното божество, пред което ние кадим най-чистия си тамян.


                                                                      П.Декурсел-френски писател и жулналист
 Никога няма да постигнете успех,ако не култивирате в себе си мисленe, ориентирано към успех.


                                                                     Н.Хил.
 Ако искаш да постигнеш нещо, концентрирай мисълта си върху него,
мисли за постигането му и ще го постигнеш.


                                                                   П.Дънов


 Стара пословица гласи, че несполуките са път към успеха


                                                             
   Г.Балфур- английски учен и писателОпасността от успеха е в това, че той ни кара да забравим чудовищната несправедливост на този свят.


                                                                Ж.Ренар-френски комедиографУспехът на един човек винаги стимулира цяло поколение към усърдие и мъжество.


                                                           
   Стефан Цвайг-австрийски писателЗагубата е по-голяма от отрова.


                                                              
  Азербайджанска мъдрост.Цената на нещата узнаваш, когато ги загубиш.


                                                                 Руска мъдростНе е имало случай гол да е загубил нещо.
                                                       
   Японска мъдростЩом не си се държал за гривата, за опашката хич няма да се задържиш.

  
                                                          
Руска мъдрост


 

Успехът е в това да имаш каквото искаш и да искаш каквото имаш.

 

 К.Деврай


Разумният човек постъпва както изисква момента .

 

 от неизвестен автор


 

 

 

 

Кажете ми как използвате времето си и как харчите парите си и аз ще ви кажа къде ще бъдете след 10 години

 

Наполеон Хил

 Добави коментар

Моля попълнете формата

Име
Имейл
Файл
Въведете кода
Описание
     
Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...