Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

Ум. Глупост. Мъдрост.

                                               

 

      Ум.Глупост.Мъдрост

 

 

 


Ум, който няма някаква определена цел , се губи; да бъдеш навсякъде значи да не бъдеш никъде.

                                                                 Монтен Мишел дьо - френски философ.


 

Искаш ли да бъдеш умен, научи се да питаш разумно, да слушаш внимателно, да отговаряш спокойно и да преставаш да говориш, когато няма повече какво да кажеш

                                                                 Йохан.Лаватер -швейцарски мислител.


Силен ум, преследваш практически цели, е най-добрият ум на земята.

                                                                 Йохан Волфганг Гьоте-немски поет


 

Умствените занимания оказват на човека такова благородно влияние, каквото слънцето оказва на природата: те разсейват мрачните настроения, постепенно облекчават, стоплят, повдигат духа.

                                                                Вилхем Хумболт-немски държавен деец 

 


Късметът се усмихва само на онзи, чийто ум е готов за него.

                                                                 Азърбайджанска


 

Да е учено- добро е, да е умно-по-добро.

                                                              Българска мъдрост


 

Силният телом ще победи едного, а силният с ум -хиляда.

                                                            Монголска мъдрост.


 

Ако е празна главата-горко на краката.

                                                             Адигска мъдрост .


 

Глупавият вярва на всяка дума, благоразумният е внимателен в своя път.

Соломон-цар на израелското царство, на него се преписват някой глави от библията


 

Умният човек ще се съгласи с умния, глупавият обикновено не се съгласява нито с умните, нито с глупавите.

                                                                  Аристотел


 

Глупакът има голямо преимущество пред образования човек: той винаги е доволен от себе си.
.
 Наполеон.


 

Старай се да блеснеш с ум, а не с глупост.

                                                                                         Гагаузка мъдрост


 

Великият философ Сократ е казал: “Мъдростта украсява богатството и намалява бедността”


Мъдрият човек не прави на другите това, което не би желал да правят нему.

                                                       Конфуций-древкитайски филосов


 

Мъдростта-това е умение да разбереш кога трябва да спреш.

                                                      Гьоте-немски поет


 

Мъдрият знае, че не знае много, а на глупака му се струва, че знае всичко.

                                                   Асирийска мъдрост.


Единствено от себе си зависим

където и да сме , във всеки час.

И щастието можем да намерим

единствено в самите нас.

                                                  Оливър Голсмит


Спасението на човека е в самия него.

Той сам може да си помогне.

Не си губете времето в очакване другите да ви помогнат. Разчитайте на това, което е вложено във вас.

 

                                                          Петър Дънов


Важен елемент в житейската мъдрост е правилното разпределение на вниманието ни между настоящето и бъдещето, за да не би едното да провали другото.

                                                           А.Шопенхауер.


Човек, който търси мъдрост, може да се нарече умен, но ако мисли, че е намерил , е безумен.

                                                          Персийска мъдрост


На умния е достатъчен знак, на глупавия и удар е малко.

                                                          Каракалпакска мъдрост


Когато глупавият говори, умните мълчат.

                                                             Народна мъдрост  


 

 Ако е празна главата -горко на краката. 

                                                            Адигска мъдрост


 

Дай на глупавия хиляда акъла, нему винаги ще му хареса само неговият.

                                                                                 Арабска мъдрост


 

 В работите на сърцето слушай ума. В работата на ума не слушай сърцето.

                                                               Ал. Балабанов-бълг. писател,професор

    


                                                     

Човешкият ум има три ключа,които отключват 
всичко: знание, мисъл, въображение-всичко е в тях.

                                                                               Виктор .Юго- френски писател


 

Глупакът има голямо преимущество пред образования човек: той винаги е доволен от себе си.

                                                                                Наполеон

 


  Човек се цени по ума, а дървото по възрастта.

                                                                            Азърбайджанска

                                                              .


 

Да живееш със свой ум не значи да игнорираш чуждия ум, а да умееш да използваш и него за разбиране на нещата. 

                                                      В.О.Ключевски-руски общественик и историк


 

Не искай от хората да мислят, да чувстват и да постъпват като тебе. Всеки решава въпросите си по свой начин.

                                                     


 Мъдър е оня, който знае не много, а необходимото. 

                                                                Гагаузка мъдрост.


 

 Мъдрият човек си създава възможности, а не ги търси 

                                                                                    Франсис Бейкън  


 Глупостта не са могли да победят дори боговете

                                                                 Шилер-немски поет 


 Какво разкрива науката за умствените ни възможности?

Структурата на ума е на слоеве,също като Вселената -от повърхностното към дълбокото. Ако използваме ума на повърхностното ниво на обикновената мисъл, силата ни е ограничена- не може да преместим и прашинка.Толкова е слабо съзнанието ни. Но в най-дълбокото си ниво съзнанието създава Вселени.

Вибрациите създават частите, хората всичко , което виждаме в необятната Вселена.

Нещата не са съставяни от други неща , а от идеи , понятия , информация.


 

За гражданите е много полезно, когато процъфтява държавата като цяло, а не когато отделни лица преуспява, а цялото се разрушава. 
Тукидит

 


 

Нацията не може да загине,освен от самоубийство.
 Р.Емерсон
 

 
Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...