Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
СС № 1.Представяне на финансови... СС № 2 .Стоково-материални запаси СС № 4.Отчитане на амортизациите НСС 5.Представяне на финансови отчети... НСС № 6.Разходи за опазване на... НСС № 7.Отчет за парични потоци НСС № 8.Нетни печалби или... НСС № 9.Представяне на финансовите... НСС 0 10.Събития настъпили след датата... НСС 11.Договори за строителство НСС 12.Данъци от печалбата НСС 13.Показатели за... НСС 14.Отчитане по сектори НСС № 16.Дълготрайни материални... НСС № 17.Лизинг НСС № 18. Приходи НСС № 19.Доходи на персонала НСС 20.Отчитане на правителствени... НСС № 21.Ефекти от промени във... НСС 22.Отчитане на бизнес комбинации НСС 24.Оповестяване на свързани лица НСС 26.Представяне на финансовите... НСС 27.Консолидирани финансови отчети... НСС 28.Отчитане на инвестициите в... НСС 29.Представяне на ГФО при условията... НСС 30.Финансови отчети на банки НСС 32.Финансови инструменти НСС 33.Доходи на акция НСС 34.Междинно счетоводно отчитане НСС 35.Преустановявани дейности НСС 36.Обезценка на активи НСС 37.Провизии, условни задължения и... НСС 38.Нематериални активи НСС 40.Отчитане на инвестиционните... НСС 41.Селско стопанство
 

 
 

Ум. Глупост. Мъдрост.

                                               

 

      Ум.Глупост.Мъдрост

 

 

 


Ум, който няма някаква определена цел , се губи; да бъдеш навсякъде значи да не бъдеш никъде.

                                                                 Монтен Мишел дьо - френски философ.


 

Искаш ли да бъдеш умен, научи се да питаш разумно, да слушаш внимателно, да отговаряш спокойно и да преставаш да говориш, когато няма повече какво да кажеш

                                                                 Йохан.Лаватер -швейцарски мислител.


Силен ум, преследваш практически цели, е най-добрият ум на земята.

                                                                 Йохан Волфганг Гьоте-немски поет


 

Умствените занимания оказват на човека такова благородно влияние, каквото слънцето оказва на природата: те разсейват мрачните настроения, постепенно облекчават, стоплят, повдигат духа.

                                                                Вилхем Хумболт-немски държавен деец 

 


Късметът се усмихва само на онзи, чийто ум е готов за него.

                                                                 Азърбайджанска


 

Да е учено- добро е, да е умно-по-добро.

                                                              Българска мъдрост


 

Силният телом ще победи едного, а силният с ум -хиляда.

                                                            Монголска мъдрост.


 

Ако е празна главата-горко на краката.

                                                             Адигска мъдрост .


 

Глупавият вярва на всяка дума, благоразумният е внимателен в своя път.

Соломон-цар на израелското царство, на него се преписват някой глави от библията


 

Умният човек ще се съгласи с умния, глупавият обикновено не се съгласява нито с умните, нито с глупавите.

                                                                  Аристотел


 

Глупакът има голямо преимущество пред образования човек: той винаги е доволен от себе си.
.
 Наполеон.


 

Старай се да блеснеш с ум, а не с глупост.

                                                                                         Гагаузка мъдрост


 

Великият философ Сократ е казал: “Мъдростта украсява богатството и намалява бедността”


Мъдрият човек не прави на другите това, което не би желал да правят нему.

                                                       Конфуций-древкитайски филосов


 

Мъдростта-това е умение да разбереш кога трябва да спреш.

                                                      Гьоте-немски поет


 

Мъдрият знае, че не знае много, а на глупака му се струва, че знае всичко.

                                                   Асирийска мъдрост.


Единствено от себе си зависим

където и да сме , във всеки час.

И щастието можем да намерим

единствено в самите нас.

                                                  Оливър Голсмит


Спасението на човека е в самия него.

Той сам може да си помогне.

Не си губете времето в очакване другите да ви помогнат. Разчитайте на това, което е вложено във вас.

 

                                                          Петър Дънов


Важен елемент в житейската мъдрост е правилното разпределение на вниманието ни между настоящето и бъдещето, за да не би едното да провали другото.

                                                           А.Шопенхауер.


Човек, който търси мъдрост, може да се нарече умен, но ако мисли, че е намерил , е безумен.

                                                          Персийска мъдрост


На умния е достатъчен знак, на глупавия и удар е малко.

                                                          Каракалпакска мъдрост


Когато глупавият говори, умните мълчат.

                                                             Народна мъдрост  


 

 Ако е празна главата -горко на краката. 

                                                            Адигска мъдрост


 

Дай на глупавия хиляда акъла, нему винаги ще му хареса само неговият.

                                                                                 Арабска мъдрост


 

 В работите на сърцето слушай ума. В работата на ума не слушай сърцето.

                                                               Ал. Балабанов-бълг. писател,професор

    


                                                     

Човешкият ум има три ключа,които отключват 
всичко: знание, мисъл, въображение-всичко е в тях.

                                                                               Виктор .Юго- френски писател


 

Глупакът има голямо преимущество пред образования човек: той винаги е доволен от себе си.

                                                                                Наполеон

 


  Човек се цени по ума, а дървото по възрастта.

                                                                            Азърбайджанска

                                                              .


 

Да живееш със свой ум не значи да игнорираш чуждия ум, а да умееш да използваш и него за разбиране на нещата. 

                                                      В.О.Ключевски-руски общественик и историк


 

Не искай от хората да мислят, да чувстват и да постъпват като тебе. Всеки решава въпросите си по свой начин.

                                                     


 Мъдър е оня, който знае не много, а необходимото. 

                                                                Гагаузка мъдрост.


 

 Мъдрият човек си създава възможности, а не ги търси 

                                                                                    Франсис Бейкън  


 Глупостта не са могли да победят дори боговете

                                                                 Шилер-немски поет 


 Какво разкрива науката за умствените ни възможности?

Структурата на ума е на слоеве,също като Вселената -от повърхностното към дълбокото. Ако използваме ума на повърхностното ниво на обикновената мисъл, силата ни е ограничена- не може да преместим и прашинка.Толкова е слабо съзнанието ни. Но в най-дълбокото си ниво съзнанието създава Вселени.

Вибрациите създават частите, хората всичко , което виждаме в необятната Вселена.

Нещата не са съставяни от други неща , а от идеи , понятия , информация.


 

За гражданите е много полезно, когато процъфтява държавата като цяло, а не когато отделни лица преуспява, а цялото се разрушава. 
Тукидит

 


 

Нацията не може да загине,освен от самоубийство.
 Р.Емерсон
 

 


Добави коментар

Моля попълнете формата

Име
Имейл
Файл
Въведете кода
Описание
     
Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...