Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
СС № 1.Представяне на финансови... СС № 2 .Стоково-материални запаси СС № 4.Отчитане на амортизациите НСС 5.Представяне на финансови отчети... НСС № 6.Разходи за опазване на... НСС № 7.Отчет за парични потоци НСС № 8.Нетни печалби или... НСС № 9.Представяне на финансовите... НСС 0 10.Събития настъпили след датата... НСС 11.Договори за строителство НСС 12.Данъци от печалбата НСС 13.Показатели за... НСС 14.Отчитане по сектори НСС № 16.Дълготрайни материални... НСС № 17.Лизинг НСС № 18. Приходи НСС № 19.Доходи на персонала НСС 20.Отчитане на правителствени... НСС № 21.Ефекти от промени във... НСС 22.Отчитане на бизнес комбинации НСС 24.Оповестяване на свързани лица НСС 26.Представяне на финансовите... НСС 27.Консолидирани финансови отчети... НСС 28.Отчитане на инвестициите в... НСС 29.Представяне на ГФО при условията... НСС 30.Финансови отчети на банки НСС 32.Финансови инструменти НСС 33.Доходи на акция НСС 34.Междинно счетоводно отчитане НСС 35.Преустановявани дейности НСС 36.Обезценка на активи НСС 37.Провизии, условни задължения и... НСС 38.Нематериални активи НСС 40.Отчитане на инвестиционните... НСС 41.Селско стопанство
 

 
 

Силата на мисълта

 

 

    
                              Силата на мисълта

 


 
Внимавай с мислите си, защото те ще станат твоите думи.
      Внимавай с думите си , защото те ще станат твоите действия.
  Внимавай с действията си, защото те ще станат твоя навик.
Внимавай с навика си, защото той ще стане твой характер.
Внимавай с характера си, защото той ще стане твоя съдба.
древна мъдрост


 
Посей действие и ще пожънеш навик,
посей навик и ще пожънеш характер,

  посей характер и ще пожънеш съдба .
Джордж Дана Бордман

 


Вселената ражда човека, а той й придава смисъл.
Хегел.

 
 
Мисълта привежда материята в движение .
                                    Вергилий- римски поет

Великите мисли идват от сърцето.
                                    Вовнарг,Люк дьо Клапе- френски писател
 

Мисълта е главната способност на човека; да я изразява е една от главните му потребности, да я разпространява най скъпата му свобода .
                                    П.Буаст- френски философ
 

Праотецът на всяко действие е една мисъл .
Емерсон Ралф Уалдо- американски публицист и философ
 

Опитът е рожба на мисълта, а мисълта рожба на действието.
                 Бенджамин Дизраели-  английски политик и държавник
 

Добрите мисли неволно карат и другите да измислят добри мисли.
                                    В.Г.Белински
 

Великите  мисли се раждат не толкова от велик ум , колкото от велико чувство.
                                   Ф.М.Достоевски
 

Светът на мисълта няма граници.
                                   Хенрих Ибсен- норвежки писател
 

Мисълта  управлява света.
                                   Т.Каллаил- английски философ
 

Просто да мислиш е малко ,трябва да мислиш за нещо определено.
                                   Ж.Ренар- френски философ
 

Мисълта ражда действието.
                                   Японска мъдрост.
 

Мисълта е извор на постъпките, живота и действието.
                                   Ален- френски философ
 

Дойде му мисъл в главата, но като не завари никого си отиде.
                                   Е.Кротки руски поет сатирик.
 

 Силата на човека е в мисълта. Тя създава цялата вселена.Тя е творчески принцип. Когато хората се обединят  в своята мисъл, и невъзможното за тях става възможно.
                                   П.Дънов
 

 

 Древна тибетска Бьон поговорка:
Мисълта е тяло на Звука.Звукът е тяло на Светлината.
Светлината е тяло на съзнанието.Съзнанието е тяло на човешката същност.Съзнанието е нашата същност.То е енергията,която сътворява всичко във вселената.Всяко вдишване е физически израз на съзнанието.Душата веднъж създадена , е тяло на всичко това.
 


  Цялата сила е във вашия съюз, а опасността във разногласията.
Хенри Лонгфелоу

 


 Добави коментар

Моля попълнете формата

Име
Имейл
Файл
Въведете кода
Описание
     
Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...