Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

Кой определя какви да бъдем

                                                   

       КОЙ ОПРЕДЕЛЯ КАКВИ ДА БЪДЕМ


Този въпрос вълнува всеки от нас.  Той вълнува всички хора по света. И както подчертава Уилям Гластър в своята Теория на избора- ако попитаме милиони хора по земята как се чувстват. Отговорът ще бъде зле. Ако ги попитаме защо, почти всички ще обвинят за състоянието си някой друг. Но вярно ли е това? Теорията на избора ни доказва, че ние, при всички житейски обстоятелства, неизменно сами избираме всичко, което вършим. Ние избираме и щастието и нещастието , което ни сполетява. Никой друг не може да ни направи нито щастливи, нито нещастни. Съгласни ли сте с това , драги читатели? Знам, че ще има много възражения и ще чакаме да ги чуем.
Всички ние възприемаме действителността по различен начин. И това е така, защото всеки от нас има свой стойностен свят. Той е основа на личния ни живот, но не и на живота на някой друг. Важно е в какво ние вярваме и мислим. Това е нашият стойностен свят.  Той определя нашето поведение. Според теорията на избора да имаме максимален контрол над живота си означава да сме способни да избираме такова поведение, което да ни доближава максимално до представите, вписани в нашия стойностен свят. Във всеки миг от нашия живот ние избираме това,  което вършим . В същото време ние сме могли да направим и друг избор. Цялостното ни поведение е въпрос на избор, на наш избор. Следователно отговорни за този избор сме ние. Теорията на избора не е гаранция за правилен избор. Тя е средство за преодоляване, предотвратяване и решаване на проблемите на нашето развитие, които всички ние имаме. Ето защо ще се запознаем с 10-те аксиоми на теорията на избора.
1.Единствените хора, чието поведение можем да контролираме сме ние самите.

2.Единственото, което можем да дадем на другите и да получим от тях е информация и само информация. Как ще бъде използвана тази информация е въпрос на личен наш или техен избор.

3.Всички трайни психологически проблеми са резултат от проблеми в междуличностните връзки. Коренът на оплаквания като умора, слабост, болка, хронични заболявания и други автоимунни също са проблеми на междуличностните отношения.

4.Проблемната междуличностна връзка винаги е част от настоящия ни живот.

5.Нещо болезнено за нас, станало в миналото, до известна степен предопределя какви сме днес. Анализирането на предишното нещастие не допринася с нищо за това , което трябва да направим сега, за да подобрим една значима ,но неудовлетворителна настояща наша връзка.

6.Всички ние сме ръководени в междуличностните си взаимоотношения от 5 генетично заложени лични нужди: за оцеляване, любов, привързаност, власт, свобода, удоволствие от усвояване на нови познание и забавления. Право на всеки е да удовлетворява сам личните си основни нужди.

7.Ние можем да удовлетворим нашите лични нужди като удовлетворяваме една или повече представи , залегнали в нашия собствен стойностен свят. От всичко, с което се срещаме и опознаваме в живота си, най голямо значение имат представите вписани в нашия стойностен свят.
8.Единственото, което можем да направим от раждането си до смъртта , е да постъпваме по един или друг начин. Всяка наша постъпка е неразривно свързана с четири компонента: действия, чувства, мисли, физиология.

9.Всеки тип активно поведение се обозначава с активни глаголни форми.

10.Всяко цялостно поведение е въпрос на личен избор, но пряк контрол имаме само върху 2 от компонентите действията и мислите. Но избирайки съзнателно по какъв начин да постъпваме и да мислим ,ние можем да контролираме другите два компонента- чувствата и физиологията.
Всеки може да контролира единствено собственото си поведение и живот.
Необходимо ли е да познаваме теорията на избора ?
С какво тя ще ни помогне да преодоляваме проблемите , които имаме в ежедневието?
Това са въпроси към вас, уважаеми читатели.  Ще чакаме вашите мнения и отговори.
д-р. ик.С.Касабова

Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...