Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
СС № 1.Представяне на финансови... СС № 2 .Стоково-материални запаси СС № 4.Отчитане на амортизациите НСС 5.Представяне на финансови отчети... НСС № 6.Разходи за опазване на... НСС № 7.Отчет за парични потоци НСС № 8.Нетни печалби или... НСС № 9.Представяне на финансовите... НСС 0 10.Събития настъпили след датата... НСС 11.Договори за строителство НСС 12.Данъци от печалбата НСС 13.Показатели за... НСС 14.Отчитане по сектори НСС № 16.Дълготрайни материални... НСС № 17.Лизинг НСС № 18. Приходи НСС № 19.Доходи на персонала НСС 20.Отчитане на правителствени... НСС № 21.Ефекти от промени във... НСС 22.Отчитане на бизнес комбинации НСС 24.Оповестяване на свързани лица НСС 26.Представяне на финансовите... НСС 27.Консолидирани финансови отчети... НСС 28.Отчитане на инвестициите в... НСС 29.Представяне на ГФО при условията... НСС 30.Финансови отчети на банки НСС 32.Финансови инструменти НСС 33.Доходи на акция НСС 34.Междинно счетоводно отчитане НСС 35.Преустановявани дейности НСС 36.Обезценка на активи НСС 37.Провизии, условни задължения и... НСС 38.Нематериални активи НСС 40.Отчитане на инвестиционните... НСС 41.Селско стопанство
 

 
 

Анализ на характера

 

 

Анализ на характера

 

 

Всеки, който иска да бъде успешен, да има щастлив и хармоничен живот , което е целта на човешкото съществуване , е необходимо да познава себе си. Опознаване на вътрешната същност може да се осъществи като честно се отговори на група въпроси и отговорите се запишат. За да се видим такива каквито сме и да използваме това най важно изследване на себе си в своя полза, трябва да се отнасяме към собствените си грешки по същия непоносим начин както се отнасяме към чуждите грешки . По често да се вглеждаме в себе си с очите на чужд човек, човек, който не е наш приятел.
За анализ на характера използваме въпросите, които препоръчва Наполеон Хил.
Какво отличава успяващите от неуспяващите личности?
Неуспяващите личности търсят причините за собствения си неуспех -къде? Извън тях самите. За всеки неуспех , за всеки провал в живота си те имат точно оправдание. Някой от оправданията са добре измислени, а други могат да са основателни. За всеки индивид и за всеки конкретен случай оправданията са различни. Независимо от различията оправданията, които най често използват хората могат да се сведат до следните категории, видове:

 • Връзките и приятелите, от които зависи решаването на проблема.
 • Партийната принадлежност.
 • Външния вид.
 • Семейното положение.
 • Възрастта.
 • Лошите родители,приятели ,близки и работодатели.
 • Липсата на късмет.
 • Ако времената бяха други.
 • Ако имах влиятелни родители и роднини
 • Ако имах пари.
 • Ако имах собствен бизнес
 • Ако има кои да ми помогне.
 • Ако бях сигурен в себе си.
 • Ако бях свободен и нямах толкова грижи.
 • Ако имах подкрепата и опората на близки хора.
 • Ако ме бяха поканили.
 • Ако партньора ми беше друг богат и влиятелен.
 • Ако имах добро образование.
 • Ако не бях страхлив и притеснителен.
 • Ако не се страхувах  от това, какво ще кажат другите.
 • Ако се бях се родил на друго място, в друга държава.
 • Ако имах добро здраве.
 • Ако имах добра репутация.
 • Ако не бях мързелив.
 • Ако хората не бяха толкова завистливи , тъпи и лоши .

Така всеки може да прибави още много специфични за него Ако ....
Основното в този анализ е да разберем, кое ни спъва да бъдем успешни. Какви са основните ни слабости за да се преборим с тях . Необходима е смелост и обективност за да се видим такива каквито сме, за да определим , какво ни липсва да вървим напред , да постигаме успехи и да се наслаждаване на живота. Това прави анализа на характера толкова важен.
Направете анализ на собствения живот като си задавате следните въпроси какво, кога, къде, как, защо?

 • Какво ми пречи да бъда успешен?
 • Какво съм направил в моя живот?
 • Какво искам да постигна?
 • Какво съм готов да направя за да го постигна?
 • Какво ме разочарова?
 • Каква цена съм готов да платя?
 • Кога съм имал разочарование?
 • Къде срещам трудности?
 • Как ги преодолявам?
 • Защо имам такъв резултат?

Светът е обхванат от неистов стремеж за бързо забогатяване. А в изградения нов световен ред ние сме част от глобалния свят. За да вземем тази част от световното богатство, която ни се полага трябва да се съобразяваме с това. Необходимо е да станем конкурентни и успешни и не толкова доверчиви. Щом живеем във век и строй, в който няма вечни приятели, а има вечни интереси, е задължително да пазим своите. Трябва да се научим да живеем в новия информационен век и бързо да усвояваме новите правила и да действаме съгласно тях. В конкурентната борба печели по- бързият.

Няма съмнение, че успехът е движеща сила в човешкия живот. И след като това е така, той следва да бъде изучен и вниманието на хората  да се съсредоточи върху него още от детската възраст. Основния въпрос, който е необходимо да си задаваме е ,"Какво да направим за да живеем по добре"? Не трябва да забравяме думите на Кенеди, казани при встъпването му в президентската институция." Преди да поискаш от своята държава, помисли какво ти трябва да дадеш." Време e и ние да се замислим и да впрегнем своите знания, стремежи ,воля, ентусиазъм за да изградим живота си такъв, какъвто искаме да бъде. Животът е доказал, че успехът започва от стремежа за победа.

 Добави коментар

Моля попълнете формата

Име
Имейл
Файл
Въведете кода
Описание
     
Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...