Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
СС № 1.Представяне на финансови... СС № 2 .Стоково-материални запаси СС № 4.Отчитане на амортизациите НСС 5.Представяне на финансови отчети... НСС № 6.Разходи за опазване на... НСС № 7.Отчет за парични потоци НСС № 8.Нетни печалби или... НСС № 9.Представяне на финансовите... НСС 0 10.Събития настъпили след датата... НСС 11.Договори за строителство НСС 12.Данъци от печалбата НСС 13.Показатели за... НСС 14.Отчитане по сектори НСС № 16.Дълготрайни материални... НСС № 17.Лизинг НСС № 18. Приходи НСС № 19.Доходи на персонала НСС 20.Отчитане на правителствени... НСС № 21.Ефекти от промени във... НСС 22.Отчитане на бизнес комбинации НСС 24.Оповестяване на свързани лица НСС 26.Представяне на финансовите... НСС 27.Консолидирани финансови отчети... НСС 28.Отчитане на инвестициите в... НСС 29.Представяне на ГФО при условията... НСС 30.Финансови отчети на банки НСС 32.Финансови инструменти НСС 33.Доходи на акция НСС 34.Междинно счетоводно отчитане НСС 35.Преустановявани дейности НСС 36.Обезценка на активи НСС 37.Провизии, условни задължения и... НСС 38.Нематериални активи НСС 40.Отчитане на инвестиционните... НСС 41.Селско стопанство
 

 
 

Успехът и начинът на мислене

 

Една голяма истина за психиката на човека.


Мислиш ли, че ще загубиш, ти вече си загубил.
Животът ясно ни показва, че успехът започва от стремежа за победа, а той се ражда първо в ума. Щом мислиш, че си аутсайдер, ти вече си отхвърлен. Да литнеш, трябва първо да зарееш мисълта си към небето. Мисли, че заслужаваш своята победа, за да победиш. Най-силният не винаги печели, но рано или късно се оказва, че победителят е знаел, как ще постигне своята победа, и се е готвил за това.
Ще направиш всичко, ако вярваш, че можеш.
Най-големите слабости, които застават между човека и неговите успехи са: нетърпимостта, користта, алчността, завистта, подозрителността, отмъстителността, егоизмът, суетността, желанието, да жънат това, което не са посели, и навикът да се харчи повече, отколкото се печели.
Никой не може да постигне траен успех, докато не потърси истинските причини за всички свои грешки в огледалото. Никога досега в световната история не е имало толкова много благоприятни възможности за онзи, който е готов да даде, преди да получи, както в днешно време.
Човек е наполовина победен в момента, в който започне да се самосъжелява или да търси оправдание за своите недостатъци.
Успехът в живота, независимо как хората разбират това понятие, зависи до голяма степен от способността на индивида да се приспособява към средата си така, че помежду им да съществува хармония. Липсата на хармония е първата и често единствената причина, за провала на един човек или на една организацияДобави коментар

Моля попълнете формата

Име
Имейл
Файл
Въведете кода
Описание
     
Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...