Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
СС № 1.Представяне на финансови... СС № 2 .Стоково-материални запаси СС № 4.Отчитане на амортизациите НСС 5.Представяне на финансови отчети... НСС № 6.Разходи за опазване на... НСС № 7.Отчет за парични потоци НСС № 8.Нетни печалби или... НСС № 9.Представяне на финансовите... НСС 0 10.Събития настъпили след датата... НСС 11.Договори за строителство НСС 12.Данъци от печалбата НСС 13.Показатели за... НСС 14.Отчитане по сектори НСС № 16.Дълготрайни материални... НСС № 17.Лизинг НСС № 18. Приходи НСС № 19.Доходи на персонала НСС 20.Отчитане на правителствени... НСС № 21.Ефекти от промени във... НСС 22.Отчитане на бизнес комбинации НСС 24.Оповестяване на свързани лица НСС 26.Представяне на финансовите... НСС 27.Консолидирани финансови отчети... НСС 28.Отчитане на инвестициите в... НСС 29.Представяне на ГФО при условията... НСС 30.Финансови отчети на банки НСС 32.Финансови инструменти НСС 33.Доходи на акция НСС 34.Междинно счетоводно отчитане НСС 35.Преустановявани дейности НСС 36.Обезценка на активи НСС 37.Провизии, условни задължения и... НСС 38.Нематериални активи НСС 40.Отчитане на инвестиционните... НСС 41.Селско стопанство
 

 
 

Личен план за успех

 

 

 

Как да си разработите личен план за успех?


План,който винаги ще ви доведе до желание резултат. Някои скептично ще свият устни и ще помислят – това е невъзможно. Да, но практиката и науката доказват , че това е винаги възможно. Как? Като се спазват три универсални правила. Тринки, но добринки. Животът е игра и се ръководи от тези правила. Ето защо е необходимо да ги знаем, да ги усвоим и да ги прилагаме в своя живот. Кои са те?
• Търсене и предлагане
• Даване и получаване
• Баланс на интереси
Тайната на успеха в живота и бизнеса се състои в това, да разберете - какво иска другата страна и да го предложите. Тази формула лежи в основата както на личния успех, така и на успеха в бизнеса. Тази формула е във сила за всички бизнес операции и лежи в основата на всички успешни преговори и комуникации.Тя трябва да стои и в основата на плана за успех.

Ако си търсите работа
1.Трябва да откриете какви са нуждите на компанията, какви са проблемите й .
2. Към тях да насочите вашите желания, знание, умения и възможности.
3. Да покажете на ръководството ползата за компанията от наемането ви .
4. Да го направите по подходящ начин.

Ако искате да стартирате собствен бизнес

1.Определете от какво се нуждае пазара. Какво цени и за какво е готов да дава пари.
2.Преценете вашите желание и възможности. Преценете вашите положителни черти и способности. Решете какво точно, което съответства на вашия център на тежестта, може да предложите на този пазар.
3.Направете го по най-рационалния и ефективен начин. Това изисква с този критерий да се извърши :
• подбор на екип
• подбор на инвеститори
• подбор на доставчици
• подбор на клиенти
4-Предложете го атрактивно и запомнящо се.

Чакам да представите вашите резултати, вашите успехи.Вие ги постигате всеки ден.Направете ги достояние на света.
С поздрав.С.КасабоваДобави коментар

Моля попълнете формата

Име
Имейл
Файл
Въведете кода
Описание
     
Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...