Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
СС № 1.Представяне на финансови... СС № 2 .Стоково-материални запаси СС № 4.Отчитане на амортизациите НСС 5.Представяне на финансови отчети... НСС № 6.Разходи за опазване на... НСС № 7.Отчет за парични потоци НСС № 8.Нетни печалби или... НСС № 9.Представяне на финансовите... НСС 0 10.Събития настъпили след датата... НСС 11.Договори за строителство НСС 12.Данъци от печалбата НСС 13.Показатели за... НСС 14.Отчитане по сектори НСС № 16.Дълготрайни материални... НСС № 17.Лизинг НСС № 18. Приходи НСС № 19.Доходи на персонала НСС 20.Отчитане на правителствени... НСС № 21.Ефекти от промени във... НСС 22.Отчитане на бизнес комбинации НСС 24.Оповестяване на свързани лица НСС 26.Представяне на финансовите... НСС 27.Консолидирани финансови отчети... НСС 28.Отчитане на инвестициите в... НСС 29.Представяне на ГФО при условията... НСС 30.Финансови отчети на банки НСС 32.Финансови инструменти НСС 33.Доходи на акция НСС 34.Междинно счетоводно отчитане НСС 35.Преустановявани дейности НСС 36.Обезценка на активи НСС 37.Провизии, условни задължения и... НСС 38.Нематериални активи НСС 40.Отчитане на инвестиционните... НСС 41.Селско стопанство
 

 
 

Видни исторически личностиАдриана Будевска 1878-1915. Драматична актриса .Основател на българското сценично изкуство.
Адриана Будевска 1878-1915. Драматична актриса .Основател на българското сценично изкуство.

вижте повече »

Алеко Константинов.1863-1897.Писател, хуморист и сатирик,представител на критическия реализъм.
Алеко Константинов.1863-1897.Писател, хуморист и сатирик,представител на критическия реализъм.

вижте повече »

Александър Малинов.1867-1938.Виден политически и държавен деец
Александър Малинов.1867-1938.Виден политически и държавен деец

вижте повече »

Александър Стамболийски. Земеделски лидер. Министър председател.
Александър Стамболийски. Земеделски лидер. Министър председател.

вижте повече »

Александър Цанков.1879-1959.
Александър Цанков.1879-1959.

вижте повече »

Баба Тонка.1812-1892. Представител на българката в национално-освободителната борба.
Баба Тонка.1812-1892. Представител на българката в национално-освободителната борба.

вижте повече »

Борис Сарафов.1872-1907. Борец за свободата на българите в Македония.
Борис Сарафов.1872-1907. Борец за свободата на българите в Македония.

вижте повече »

Борис Христов.1914-1993. Световно известен оперен певец.
Борис Христов.1914-1993. Световно известен оперен певец.

вижте повече »

Братя Миладинови.1810-1862, 1830-1862.Борци за защита на българщината
Братя Миладинови.1810-1862, 1830-1862.Борци за защита на българщината

вижте повече »

Ванче Михайлов.1896-1990. Деец на македоно-одринското движение.Ръководител на ВМРО..
Ванче Михайлов.1896-1990. Деец на македоно-одринското движение.Ръководител на ВМРО..

вижте повече »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [»]

Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...