Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

Стратегии за милиони.

 

 

 

Дан Кенеди. Как да направите милиони с вашите идеи.Изд.Аратрон.

Кой е Дан Кенеди ?
Дан Кенеди е президент на :
търговска фирма за поръчки по пощата и
на фирма производител на телевизионни реклами
и видео-материали .
Освен това води и симинари на тема «Как да станеш милионер»
Въз основа на истински истории и изпитани съвети на обикновени
хора,които са започвали само с една идея , с един продукт
и са завършвали с милиони долари.Проучени са също методите
и принципите на много преуспели бизнесмени и на тази база са
изведени 45 стратегии за правене на милиони.
Кои са те?
Представям ги на вашето внимание.
Запознайте се с тях и изградете вашата формула за успех.


СТРАТЕГИИТЕ ЗА ПРАВЕНЕ НА МИЛИОНИ

1. Разнообразявайте маркетинга до пълното изпол-
зване на общата потребителска стойност.

2. Разнообразието е противоположно на леността.

3. Агресивен (не предпазлив) маркетинг

4. Придържайте се към простото.

5. Превърнете гнева и негодуванието си срещу
врага в изключителна възможност.

6. Продавайте време.

7. Осигурете на клиента си изключителна гаранция.

8. Заложете на позицията на водач.

9. Бъдете бдителни!

10. Дори ако бизнесът ви не е за истинска услуга,
рекламирайте и подчертавайте компонента услуга.

11. Съзидателната комбинативност може да осъ-
ществи огромни пробиви в бизнеса.

12. Плюс-инг.

13. Няма вреда от това да сте "скандалният капитан".

14. Нарушавайте правилата.

15. Може другите да ви критикуват - слушайте
първо и най-вече клиентите си.

16. Напредвайте, напредвайте, напредвайте.

17. Яснота на целите.

18. Обсъдете и други приоритети освен възмож-
ния най-бърз растеж.

19. Сигурни ли сте, че желаете да бъдете пионер?
Много от пионерите са загивали.

20. Всеки има запаси от опитност и съпричаст-
ност, които трябва да бъдат обмислени и преценени
при избора на дейностите в бизнеса.

21. Превърнете увлеченията си в печалба.

22. Запомнете, че това, което приемате като даде-
ност, понеже за вас то е обикновено познание, е
откровение, тайна от съществено значение за някой,
който не го знае или не го разбира. Не подценявайте
това,което знаете.

23. Ако ще изобретявате, най-напред проучете
пазара.


24. Обръщайте внимание на тенденциите за раз-
витие.

25. Разкриване на скрити авоари и възможности.

26. Ако не поискате, няма да получите.

27. Мислете мащабно!

28. Нека друг извършва продажбата за вас.

29. Печелете безплатно клиенти по което и да
било време, по какъвто и да бил начин, по всяко
време и по всеки начин, който можете.

30. Избирайте различни видове информационни
продукти и цени, отговарящи на тенденциите на
пазара, на чувствителността му към цените и на
стойността, която ще бъде извлечена от информа-
цията, и на още други фактори.

31. Продавайте една и съща информация в раз-
лични форми и на различни цени.

32.Развийте вертикален бизнес в собствения си бизнес.

33.Запазената марка е фантастичен начин за бързо
осъществяване на огромно разпространение без
реклама и с незначителни пазарни разходи.

34. Създайте си свое собствено”гише” за събира-
не на такси.

35. Всеки може да намери начин да използва
рекламата в бизнеса си.

36. Трябва да намерите начин за използване си-
лата на телевизията.Тя е най-могъщата сила в
общество.

37. Поемете пълна отговорност за успеха и про-
вала на идеите си.

38.Успехът ражда успех.

39. Добре преценете информацията, особено при-
добитата от провал.

40. Няма да станете милионер като продавате
блестящо,ако не умеете да купувате разумно.

41. Грижете се по всякакъв възможен начин да не
държите капитала си под формата на неносещи
доход активи, а го вложете в продуктивно реклами-
ране, маркетинг, предлагане и усилия за продажба.

42. Умно инвестиране в изграждането на стой-
ността.

43. Използвайте синергията!

44. Откривайте и ползвайте "формули".

45. Не е свършено, докато не свърши.
 

Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...