Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

Как да платя ЗО като безработен

 

Как да платя Здравна вноска като безработен


За 2009 година безработните се осигуряват на 50% от минималния осигурителен доход, който е 260 лв. Процента на осигурителната вноска за ЗО е 8%
130 х 8%= 10.40.
Осигурителната вноска за безработен е 10.40 за месец .Плаща се до 10 число на следващия месец ,за който се извършва осигуряването.


Какво е необходимо да се направи?
Да се снабдите с Декларация № 1 и Протокол / Приложение № 5/. Тези документи може да получите от Териториалната дирекция на НАП или да си свалите от сайта -www.nap.bg

Да попълните преводно нареждание.В него задължително се отбелязва основанието-вноска от лица ,неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО,
периода за който се отнася осигуровката ,
точната сума.
код 560405 осигуровка за безработни
името ,за когото се отнася и ЕГН

Превод .Може да се извърши чрез банка, пощенски клон, интернет.
Най-евтиният начин е чрез интернет.

 Попълва се  Декларация образец 1.
Задължително се вписва името,периода,осигурителния доход – 130 лв.,  процента на здравната осигуровка -8% На гърба на Декларацията има и указание за попълването и.

Попълва се протокол
В него се вписват Трите имена на лицето,ЕГН ,периода за който се отнася осигуровката и броя на Декларациите № 1.

Накрая попълнената Декларация, заедно с протокола  се подават в Териториалната дирекция на НАП - не по късно от 10 дни след внасянето на дължимите осигурителни вноски.

Лесно е нали.Успех.

С поздрав: С.Касабова

Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...