Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

Бланка за прекратяване на ТД

 

Как се пише уведомително писмо за прекратяване на трудов договор без предизвестие по чл. 327 от Кодекса на труда

Бланка за Примерно уведомително писмо

 

 

 

До
Изпълнителния Директор/управител
София

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
от

..........................................................ЕГН................................на длъжност.....................

в отдел/дирекция.................................................................................................................

Уважаеми г-н/ г-жо..........................................................................................,

С настоящото и на основание чл. 327 от КТ Ви уведомявам, че прекратявам трудовото си правоотношение с представяното от Вас предприятие, считано от ..................г.
Моля да оформите трудовата ми книжка и да ми я представите.

 

25.10.2009
София С уважение: подпис

 

Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...