Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

Как се пише успешна дипломна работа

 

 

 

КАК СЕ ПИШЕ УСПЕШНА ДИПЛОМНА РАБОТА

 
Ха – ха ! Но, коя работа е успешна?
Успешна е тази дипломна работа, която изпълнява две основни функции
  1.        Дава възможност за завършване на висшето образование .
  2.         Слага основи за бъдещо задълбочаване на изследването, прерастване в дисертация , практическо приложение и израстване на личността.
Ако искате такава дипломна работа се заредете с необходимите - воля, желание и действия, и се  подгответе да преминете през  следните  основни етапа:
 
ПОДГОТИТЕЛЕН ЕТАП
 
Този етап включва:
1.     Определяне на собствените приоритети .Какво сте готови да направите, за да ги постигнете?За повече подробности разгледайте рубриките от Философия на успеха на този сайт
2.     Избор на област и  специализация, която да  съответства на тези  приоритети. По която ще се развивате и работите в бъдеще.
3.     Конкретизиране на тема и избор на научен ръководител .Желателно е , той,  да е специалист в тази област,за да ви бъде максимално полезен.
4.     Разработка на задание, съгласуване и подписване от -Вас, Научния ръководител,р-л Катедра и Декана на факултета .

     Заданието е основата , която трябва да се спазва през целия работен етап.

5.     Да се пази и постави при оформянето на дипломната работа.Може да се каже , че това е договорът ви за изпълнение и провеждане на дипломирането.
 
РАБОТЕН ЕТАП
 
Този етап включва:
1.     Литературна справка по темата.
2.     Обзор на литературата
3.     Определяне на целите и задачите на изследването
4.     Методология-подход и методи на изследването
5.     Разработка на методика за извършване на изследването
6.     Провеждане на изследването
7.     Систематизиране и анализ на получените резултати
8.     Предложение за усъвършенстване
9.     Определяне на собствения принос
10.Изводи и препоръки
11.Разработка на реферат за представяне пред изпитната комисия и рецензентите 
  
Ха – ха -но , какво представлява реферата?
Това е  кратко писмено, а на защитата устно изложение на съдържанието и  основните постижения на дипломната работа.Много важна част. Отделете й необходимото време и прецизност.Пише се след като дипломата е вече готова.
Не оставяйте на спокойствие научния си ръководител.Всичко съгласувайте с него.Той също ще има определени изисквания. Но е по-добре когато отидете при него подготвен и с ваше виждане.
 
ПОДРЕЖДАНЕ И ПОДВЪРЗИЯ
 
1.     Заглавна страница.
Как изглежда тя?
Най-горе името на учебното заведение,факултет катедра, специалност.В средата заглавието.Под него , в ляво- името на дипломанта, в дясно- имената на : Декан, р-л Катедра, Ръководител на дипломната работа -едно под друго.Не забравяйте да подпишете. Най- долу- година и място.
2.     Благодарности.Не забравяйте хората ,които са съдействали и помагали да разработите дипломната си работа.Благодарете им.Те са част от вашия успех.
3.     Задание
4.     Съдържание
5.     Увод
6.     Цели и задачи
7.     Записка/ изложение
8.     Заключение
9.     Използвана литература
10.Приложения
11.Избор на опаковка-цвят и начин на подвързване.Не забравяйте , че вида е много важен.Много голяма част от присъстващите на защитата ще видят вида  и ще чуят само вашия реферат.
 
ПРЕДСТАВЯНЕ И ЗАЩИТА
 
Важен етап.Оставете си сили и време за да го подготвите.Това е венеца на вашия упорит труд. Тук са необходими спокойствие, добър външен вид и увереност в това, което сте направили. Само така ще убедите  изпитната комисия да повярва в това, което и представяте ,и да ви оцени подобаващо.

Тук се включват:

  1. Заучаване на реферата
  2. Репетиране на устното представяне на реферата.Направете си клип, за да се видите от страни и да коригирате това, което не ви харесва .Така ще имате по голяма сигурност и увереност в себе си. Струва си труда. 
  3.  Подготовка на нагледни материали

4.Запознаване със залата, където ще се проведе защитата

5.Избор на подходящо облекло

6.Осигуряване на необходимата почивка , добро настроение и ентусиазъм за успешно представяне

Когато всичко е свършено  както трябва, притеснението изчезва и успехът е сигурен. Не забравяйте , че успяващите са уверени в своите знание и способности.Такива трябва да бъдете и Вие.
 
Така ,Успехът   Ви е в кърпа вързан!
 
 
 
С поздрав доц.д-р ик.С.Касабова 

 

  1.  
Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...