Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

Бюджет на фирмата

 

Бюджет на фирмения бизнес
 
Какво представлява бюджетът?
Бюджетите в бизнеса са основно средство за управление и контрол върху фирмената дейност.
 
Видове бюджети
В практиката на бизнеса са се утвърдили различни видови бюджети .
Кой са те? –Учредителен, оперативен, средно срочен /стратегически/ и лик виден.
Учредителният бюджет се съставя при създаването на фирмата. Чрез него се  търси равновесие между основния капитал на фирмата, разходите за учредяването й , и първите разходи за наемане на офис, офис техника, канцеларски материали и други .
 
 
Оперативен бюджет.Неговият срок е една година.
 
Основни параметри на оперативния бюджет
 
 1. Фирмен оборот
 2. Разходи за заплати и осигуровки
 3. Разходи за амортизации
 4. Материални разходи
 5. Други разходи
 6. Брутна печалба от основната дейност
 7. Финансови приходи и разходи
 8. Извънредни приходи и разходи
 9. Обща брутна печалба
 10. Данъци от печалбата
 11. Чистата фирмена печалба
Основни параметри на средно срочния / стратегически / бюджет.
Продължителност 3 и повече години
 
 1. Оборот на фирмата
 2. Преки разходи
 3. Непреки разходи
 4. Финансови приходи и разходи
 5. Извънредни приходи и разходи
 6. Брутна печалба
 7. Данъци от печалбата
 8. Чиста фирмена печалба

   

Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...