Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

Как се пише доклад

 
 
 
 
 
Как се пише доклад
 
 
Какво представлява докладът? 
Докладът е задълбочено изложение на даден проблем, ситуация или анализ на състоянието, даване на вариантни решения и препоръки за действие.
Основни принципи:
докладът да е ясен, кратък ,изчерпателен, без повторения, без излишна информация, логичен и прегледен;
да е съпътстван от таблици, схеми, графики и др. нагледни материали, които улесняват бързото възприемане от читателя.
Преди да започнете да пишете доклада трябва да си отговорите на следните основни въпроси:
Каква е целта?
За кого сте го предназначили?
В какъв обем ще представите наличната информация?
Как ще я онагледите?
Какво искате да научи читателя?
Какво искате той да направи след като го прочете?
Краен срок.
 
 
Структура на кратък доклад
 
Изложение на заданието
Доказателствен материал
Обсъждане
Изводи и препоръки
 
 
Структура на голям доклад
 
Заглавие
Резюме
Съдържание
Увод
Основна част
Изводи
Препоръки
Библиографска справка
Приложение
 
 
 
 
 

 

Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...