Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

Писма.Факс.Имейл

 
Писма.Факс.Имейл
 
Думите отлитат.Написаното остава . Дълго време да говори за нас. Нещо повече ние никога не може да си го върнем .Ето защо трябва да сме много внимателни с писменото общуване  и да го използвате само тогава, когато се налага, когато не могат да се използват други начини- телефон, директен разговор.
Основен принцип: -Пиши само тогава, когато ситуацията изисква това!
 
 
Как се пише писмо
 
Първо, трябва да си отговорите на въпроса -необходимо ли ?
Ако това е така се дефинира  ясно целта.След това трябва:
да обмислите изложението, фактите, логическата последователност;
да определите действията, които трябва да предприеме получателя;
да направите план като си поставите краен срок за написването .
Основни принципи:
Да се пише ясно, кратко и любезно
Да се пише от гледна точка на получателя, да се оборят  евентуалните му възражения.
Да се използват думи с положителен заряд
Без излишни думи и повторения
Без правописни грешки
Добър външен вид.
 
 
 
Схема на писмо
 
До кого е отправено писмото
Поздрав
Цел/ тема на писмото
Изложение- факти, детайли, мнения, доказателства .
Край-приканвате към действие получателя
Заключение с комплимент
Деловите писма се пишат на бланка на организацията. Фирмата , според възможностите си , избира луксозността на бланката.
Да се избягва обръщението като господине, госпожо.Необходимо е да се осведомите за точното име и титлата на  лицето , на което пишете .Обръщате се с фамилното име. Малкото име може да се използва при родственици или ако получателят  ,преди това ,е предложил това.
 
Паметна записка
Какво представлява Паметната записка?
Паметна записка е вътрешен документ за предаване на кратка информация за настъпили промени след обсъждане на даден въпрос, промени в графика на дадено съвещание и др.
 
Кога се пише паметна записка?
Пише се тогава, когато искате да предадем някому кратка информация. Използва се предимно във собствената фирма. Някои фирми имат и готови бланки за това.
Паметна записка е конкретна, ясна, логична, кратка и без излишна информация.Завършва с това, което искате от нейния получател.
 
 
Как се пише факс
 
Факсът е средство за бърза връзка и все повече измества писмото по пощата.
Схема на факс
Челна страница с бланка на фирмата.
Име на получателя
Номер на неговия факс
Час, дата
Брой страници, включително заглавната
Телефонен номер, на който получателя може да се обади в случай на нечетливи пасажи.
 
 
Примерен факс
Първи вариант-с бланка на фирмата
 
    "БУЛМЕТАЛ  ТРЕЙД” ООД
София, ул.”Калоян”, № 31, тел./факс 00359 2 931 12 19
 Булстат 831 876 982
 
За
Фирма “ТРИКОН”
Г.Оряховица
Факс 0618 4 53 30
15.10. 2009
15 ч
На вниманието на изпълнителния директор Йордан Симеонов
 
Уважаеми г-н Симеонов,
Имаме удоволствието да ви се представим.Ние сме импортно- експортна и консултантска фирма, основана преди 15 години.Имаме установени много международни контакти. Бихме желали да установим  добро сътрудничество и да развием успешен бизнес й с  Вашата фирма.
Въз основа на интереса на наш чуждестранен партньор от хранителни продукти, произвеждани в България, молим да ни предложите детайлен лист на продукцията си за експорт, включваш:
Марка
Пакетиране
Количество в двадесет цолова кутия
Възможно количество за износ
Конкурентни цени FOB
Каталог,етикети и рекламни материали
Необходимо е да ни информирате и за транспортните условия и начин на плащане.
Тъй като въпросът е спешен, молим да ни отговорите по-бързо.
Надяваме се на вашия интерес към новия партньор и на вашата отзивчивост .
 
 С уважение: подпис
                 И.Господинов, Гл.мениджър      
 
 
Вариант втори.Когато не използвате бланка.
 
За
Фирма “Перфект” ООД
Стара Загора
Факс 0422 50 45
От фирма “ Инсико”
Р.О ВОХ 35
София 1620
Тел/ факс 02 5962 08
10.10.2009
12 ч.
На вниманието на президента г-н М.Чолаков,
Уважаеми г-н Чолаков,
Ако е актуално вашето предложение за розово масло, моля да ни информирате за:
-количество
-цена в долари за кг.
-сертификат
-опаковка
Очаквам Вашия отговор на факс 02 5962 08
С уважение:
 
      С.Александров, управител
 
 

 Как се пише уведомително писмо за прекратяване на трудов договор без предизвестие по чл. 327 от Кодекса на труда

 

Бланка  на Примерно уведомително писмо  

 

До
Изпълнителния Директор/управител
София

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
от

..........................................................ЕГН................................на длъжност.....................

в отдел/дирекция.................................................................................................................

Уважаеми г-н/ г-жо..........................................................................................,

С настоящото и на основание чл. 327 от КТ Ви уведомявам, че прекратявам трудовото си правоотношение с представяното от Вас предприятие, считано от ..................г.
Моля да оформите трудовата ми книжка и да ми я представите.

 

             25.10.2009
             София                                                                             С уважение: подпис

 

 

 

Как се пише рекламация
 
1.Изяснявате към кого трябва да се обърнете. По принцип до най –високата инстанция. Защо? Защото писмата се филтрират от горе надолу, а не обратно.
2.Обяснявате случая.Ясно, кратко и точно.Прилагате и доказателствени материали-копия от фактури, договори и др.
3.Бъдете конкретни. Пояснете точно какво желаете да получите – да ви върнат парите, да ви подменят стоката или нещо друго.
4.Избягвайте думи и изрази, които заплашват, обиждат другата страна.
5.Не пишете рекламация, когато сте ядосани и възмутени
6.Писмото трябва да е спокойно и логично, за да има и положителен отговор.
 
Как трябва да отговорите на писмо –рекламация
 
Като спазвате следните принципи
1.Отговорете веднага
2.Направете всичко възможно да разберете подателя, неговата болка и проблем
3.Ако вината е ваша решете проблема и се извинете.
4.Не давайте обещания, които не може да изпълните.
5.Завършете писмото оптимистично. Благодарете на оплакващия се като подчертаете, че Ви е помогнал да подобрите дейността си.
 
При отговора на рекламация се ръководете от два  основен принцип:
 печалбата днес е утрешна загуба,
фирмата и нейния имидж са най-важни.
 
 
Писма за напомняне
 
Тяхната цел е да поддържат връзката между партньорите жива. Свързани са с определени събития, срещи , познати и т.н.Тези писма обикновено са кратки. Завършват градивно и перспективно.
 
 
Писма за поддържане на контакти
 
С тези писма се поддържат връзките с клиенти, партньори, купувачи. Желателно е такива писма да се изпращат периодично през годината. Фирмите с добър бизнес го считат като част от работата.
Писмата  за поддържане на контакти са кратки, дружески и  свързани с работата.
Започват с причината за писането
Проява на интерес към отсрещната страна
Информация за новости в работата
Завършват с пожелания за още по- добро сътрудничество и успехи в бизнес контактите.
 
 
Писма за изказване на благодарност
 
Писма за изказване на благодарност в бизнеса са израз не само на вежливост, но и на далновидност. Те спомагат да се изградят не само добри бизнес отношения, но и добри социални връзки.
Кога се пишат писма за изказване на благодарност  трябва да става веднага, в рамките на 24 часа.
При какви случай:
При получаване на подарък, награда, направена услуга, след проведено интервю за работа, след участие в честване на годишнина от основаване на фирмата, участие в търговска среща и други подобни събития.
Когато сте били на вечеря, на сватба,
Когато искате да изразите писмена похвала за нещо .
Тези писма са кратки
 
 
Извличане на максимална полза от един е майл

1.Да съдържа ключово послание.

2.Да съдържа желаното действие или реакция, която искаме да предизвикаме.

3.Да е ясен и кратък .

4.Да позволява на получателя лесно да го съхрани и възстановява.

5.Един е- мейл за едно съобщение.

6.Редакция и проверка за грешки.

7. Адрес за връзка.

Правило. Не пишете писмо и е- мейл, когато сте ядосани.

 
 
Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...