Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

Длъжностна характеристика

 

Как да напишем добри длъжностни характеристики.
 
Какво представлява длъжностната характеристика?
Длъжностната характеристика е инструмент за ефективно управление на трудовите ресурси.
А Вие , уважаеми мениджъри ,използвате ли максимално този инструмент?
Длъжностните характеристики като “ договори “между организацията и служителите.Ръководството винаги има право да променя и допълва този “договор” в зависимост от променилите се условия.Ясното и точно регламентиране на една длъжност създава възможност за нейното добро изпълнение. Длъжностната характеристика не трябва да определя само какво трябва да прави служителя ,трябва да му посочва и защо трябва да го прави, да фокусира върху резултата от работата. Акцентирането върху очакваните резултати  обяснява на  служителите, защо изпълняват дадените задачи и им дава възможност сами  да преценят как по-добре да ги осъществят.
Винаги има повече от един начин за изпълнение на дадено задължение. Така има и повече от един  начини за написване на дадена длъжностна характеристика.
За да изпълни своите функции длъжностната характеристика трябва да бъде разработена във стил ориентиран към резултати, а не към задължения, както се действа в повечето случаи.
Защо?
Както вече показахме по-горе ,това дава възможност на
служителите да действат иновационно, да експериментират нови насоки в работата си с цел получаване на по-добри резултати и облагодетелстване на организацията.  С повишаване на качеството на длъжностните характеристики се създават условия за вземане на по-добри управленски решения и стимулиране на служителите към качествено и стриктно изпълнение на поставяните задачи.
 

Как да започнем писането?
1.Анализ на длъжността
Пренареждане на събраната информация в по-стегнат вид.Избор на стил.Стил ориентиран към задължения или стил ориентиран към резултати.
Структура
Наименование на длъжността
Отчита се пред
Цел на длъжността
Резултати
Физически данни
Образование
Опит
Способности
Личностни качества
Определяне на целта- трябва да бъде описана по същата структура както и резултата.Това е непосредствения цялостен резултат ,който се очаква
Резултатът трябва да отговаря на въпроса “ Защо правим това”
Ориентираният към резултат израз се състои от три елемента
1 глагол на действието
2 продукт на действието
3 начина
 
 
Виж  примерните характеристики 

 

Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...