Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

КАК ДА ПОЛУЧА КРЕДИТ

Как да получа кредит

Преди да се обърнете към дадена банка с молба за кредит трябва да си свършите добре домашната  работата, а именно:
1. Анализ на състоянието на финансите.
2. Финансов план за внедряване на идеята.
3. Реална преценка и точно определяне на исканата сума
4. Застраховка срещу загуби.
Основната информация ,която се включва в заявката за получаване на заеми е:
1. Исканата сума на заема
2. Период на заема
3. Цели
4. Обща кредитна информация
5. Подробности за основната продукция и пазарите
6. Брой работници
7. Отчети за последните периоди
8. Прогнозни отчети за печалби и загуби, баланси,отчет за движението на паричните средства
9. Описание на структурата на управление
10. Система за управленска информация и контрол
11. Списък на директорите и главните ръководители със служебни досиета.
12. Подробности за обезпечение на заема
Кредитиращата банка сама определя  конкретния набор от документи,които следва да се представят .След това следва
Анализ от страна на кредитиращата банка по отношение на доходност,ликвидност, финансова зависимост.

Правила за успешно поведение при разглеждане на заявката


1. Не допускайте банката да се съмнява във вашата възможност да върнете исканата от вас сума.
2. Не притискайте и не карайте банковите чиновници да бързат.Помнете ,че банките имат една поговорка “Ако трябва да се взема решение в същия ден, то следва да се отговори отрицателно.”
3. Имайте готовност да отговаряте на допълнителни въпроси.

Как да повишите привлекателността на вашата заявка?
Това може да стане като:

  • Вложите в предлагания от вас проект собствени средства.
  • Станете клиент на банката като си разкриете разплащателна сметка.

Ако всичко това е добре свършено, няма банка, която да ви откаже кредитиране .

Желая ви успех : доц.д-р ик.С.Касабова

 

Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...