Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

Осем най-добри начина да направите състояние

 

 Дан Кенеди.Как да направите милиони с вашите идеи.Изд.Аратрон.

ОСЕМ НАЙ-ДОБРИ НАЧИНА, ПО КОИТО
МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ СЪСТОЯНИЕ В АМЕРИКА

Хората и бизнесът използват тези възможности.
Опитайте и Вие.Използвайте ги и изградете вашият начин.

1. Превърнете обикновения бизнес в необикновена
машина за пари

• Искайте високи цени и давайте високо качество,
• Водете маркетинг със завладяващи предложения.
• Създайте центрове за извънредна печалба.
• Разнообразявайте усилията си в пазара.
• Непрестанно се вслушвайте в купувачите - реаги-
 райте и отговаряйте.

• Съзнателно градете върху лоялността на купувача.

2. Извънреден контрол над продуктите и бизнеса ви

• "Имайте" пазара, след това изкарайте продукта
(обратен на подхода на повечето от хората).

• Избирайте продукт (и бизнес) по изпитани крите-
рии и нека бъде свързан с иай-големите ви интереси.

• Договаряйте се за ограничени, грижливо дефини-
рани изключителни права по такъв начин, че да
печелите и вие, и производителя, или другата стра-
на, която ви ги дава.

• Помнете - ако не поискате, няма да получите!


3. Печелене от бизнес за услуги или от компонент
"услуги", инкорпориран в друг вид бизнес

• Мислете мащабно! (Бизнесът за услуги не трябва

да остане малък.)

• Замислете бизнес, който да разрешава най-досад-

ите проблеми.

• Измислете услуги, които да пестят време на хората.

• Специализирайте се.

• Следвайте своите таланти.

4.Удвояване и умножаване

• Систематизирайте: основата на състоянията, при-
добити чрез удвояване, е здрава като скала система.
• Удвоявайте познанията, методите и становищата
си в други.

• Превърнете бизнеса си или системата за правене
на пари в "бизнес възможност в кутия".

5.Включете се във вълнуващия свят на директния
маркетинг

• Отминете посредниците и сложната дистрибуция

• отидете направо до крайния купувач и изградете
взаимоотношения с клиентите си.
• Използвайте маркетинга като средство за събира-
не на данни за купувачите си.

• Проведрвай, проверявай, поверявай.

• Използвайте други бази данни и установени отно-
шения с клиенти.

6. Превърнете информацията в милиони

• Най-търсената и най-консумирана стока на наше-
то време е информацията.

• Изготвянето и продажбата на информация, най-
вече издаването при поискване, ви дават огромно
финансово преимущество.

• Ако знаете "как да", имате основата за печеливш
информационен маркетингов бизнес.

• Ако не искате да се занимавате изключително с
информационния бизнес, най-малкото включете ин-

формационни продукти и информационен марке-
тинг във вашия бизнес. Информационен компонент
плюс другите ви продукти.

7. Рекламирайте!

• Известността е така мощна, че може дори да
създаде бизнес без друго активно рекламиране или
маркетинг. Този факт ви говори, че трябва да я
направите част от смесените методи за изграждане-
то на бизнеса ви.

• Намерете начин да инжектирате един елемент на
агресивност в рекламата си.

• Разговорите в радиоефира са много популярни в
Америка - включете се в тях.

8. Комбинирайте

• Много малко състояния са направени само по
един начин. Всеки път, когато една идея направи
милиони, редица от тези начини са били творчески
комбинирани.

 





Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...