Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

КАК ДА НАПИШЕМ ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

 

     7 УСПЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАПИСВАНЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО КЪМ ВАШЕТО  CV.

1.Открийте възможности за разговор. Преди да напишете вашето придружително  писмо, е необходимо да се снабдите с някои  от  стандартните ръководства за провеждане на добри интервюта   за работа. Наблегнете върху аспектите от вашата досегашна кариера, които ще бъдат засегнати чрез най-често
задаваните типични въпроси.

2. Накарайте работодателя да пожелае да научи повече
за вас. Не бъдете изчерпателни във вашето придружител-
но писмо, така че да не остане нищо,  което да може да бъ-
де обсъждано на интервюто. Освен при много специални
обстоятелства, писмото ви би трябвало да се събере върху
една страница.

3. Покажете, че сте запознати с организацията, в която искате да работите. Ако компаниятави е непозната,отделете поне един час в библиотеката, за да прочетете
нейния последен годишен доклад или потърсете в Интер-
нет информация.

4. Наблегнете на това как вашето образование и опит
ви дават специална квалификация. Например, можете
тактично да отбележите, че имате по-висока квалифика-
ция, отколкото се изисква за сегашната ви длъжност и затова е време да се придвижите напред.

5. Бъдете решителни и енергични.  Разкрийте един енергичен имидж чрез един убедителен текст. Употребете повече активни, отколкото пасивни или
непреходни глаголи. Не скачайте от едно нещо към друго-
Уверете се, че всеки абзац съдържа изречения с ясна теза
и разкрива завършена мисъл.

6. Не допускайте грешки. Правилното писане има своето
значение. Проверете написаното внимателно и го дайте на
приятел или колега за евентуални предложения.

7. Възползвайте се от лични контакти. Ако познавате хора , които биха могли да окажат влияние върху вземането на решение, относно вашето назначение на работа , уведомете ги.

Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...