Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

Как да напишем CV

 

                        Как да си напишем CV      

Структура на автобиографията

1. Лична информация

2. Образование-подробно описание на придобитите знания и притежаваните дипломи и сертификати.

3. Лични умения и компетенции придобити в жизнения път. Но не непременно удостоверени с диплом.

4. Технически /специални/ умения и компетенции - подробно описание на професионалната квалификация.  

5. Други умения и компетенции.

6. Свидетелство за управление на МПС.

CV-то трябва да има представителен вид и да е съпроводено с придружително писмо

 Примерен Европейски формат на Автобиография

Европейски формат на автобиография

 

 

Лична информация

Име

 Иван Цветков Христов

Адрес

 София

Телефон

 8596208
E-mail  

Националност

 българин
Дата на раждане  25.10.1989

 

Образование и обучение

 

Дати (от-до)

15.10.2003г. – 24.05.2008г.

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Професионална гимназия по компютърни технологии и системи към ТУ-София в гр.Правец

Основни предмети/застъпени професионални умения

Микропроцесорна техника, Цифрова техника, Аналогова схемотехника, Материали и елементи на МПТ, Програмиране, Електротехника

Наименование на придобитата квалификация

Компютърен специалист втора степен

Ниво по националната

класификация (ако е приложимо)

Компютърен специалист втора степен

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

 

Майчин език Български

 

 ДРУГИ ЕЗИЦИ АНГЛИЙСКИ       НЕМСКИ
Четене отлично                 добро
Писане отлично                 добро
Разговор отлично                 добро

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
работа с компютри, със специфично оборудвани
машини и други

Компютърен специалист вторастепен

Други умения и компетенции                                                   

Компетенции, които не са споменати по-горе.

УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП

Свидетелство за управление на МПС

Да                    категория В       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...