Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

7 ОСНОВНИ СТЪПКИ В ПОДГОТОВКАТА НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИНТЕРВЮ

   

 

КАК ДА ПРОВЕЖДАМЕ ЕФЕКТИВНИ ИНТЕРВЮТА?

 

ОТГОВОРЪТ Е -КАТО СЕ СПАЗЯТ СЕДЕМТЕ ОСНОВНИ СТЪПКИ

1.Точно и ясно определяне на целта.  Какво точно искате да постигнете в
края на процеса?

2. Запознаване с :
трудовите характеристики и  изисквания към служителя. 

3. Преглед на кандидатурите . Въоръжени с трудовата характеристика и изискванията , вие трябва да сведете купчината кандидатури
 до списък с кандидати, които си заслужава да бъдат интер-
 вюирани.

 4. Преди самото интервю трябва да подготвите въпросите
 за кандидатите.

  5. Подготовка на обстановката,където ще се проведе интервюто.Не можете  да проведете интервютата успешно в неподходяща обстановка или сред безпорядък.

 6. Провеждане на  самите интервюта. Ще разгледаме как се провежда интерю, как да  получите от интервюирания информацията, която ви е необходима, и ка да се справите с някои трудни проблеми,
 ако възникнат такива.

 7. Вземане на  решение. Кой от кандидатите
 ще назначите? Ще видим как трябва да се подбере най-доб-

рият от тях, как да се проучи и как да се съобщи на оста-
налите кандидати.

Следва
 

Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...