Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

18 ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ИСТИНИ

 

18 ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ИСТИНИ

Филмовият спец Робърт Маккий твърди, че ако искате глобален  успех, трябва да бъдете културно конкретни и универсално човешки.
Искам да кажа лесно е да се чувстваш много изтънчен, но все
пак тотално да не разбираш големите, важните неща в живота.

А какво е истинско? Приел съм тези основни човешки исти-
ни от аншийския стратег Дейвид Кейг от Кеig  & Со, Австралия: 

Никой не вярва на човек, който с едни е един, с други - друг
или просто казва това, което искате да чуете,

Всички обичаме да бъдем изненадвани.

Нашите приятели не са идентични с нас, нито пък искаме
да бъдат такива.

Мразим, когато някой постоянно повтаря: „Знам какво
харесваш".

Става ни скучно, когато хората винаги изглеждат и
действат по един и същи начин.

Чувстваме се неудобно, когато хората се държат по на-
чин, който не им подхожда.

Мразим фалшивия интерес и престорената или празна лю-
безност.

Мразим хора, които имат само един виц в репертоара си и
го повтарят непрестанно.

Не харесваме хора, които приемат нещата прекалено се-
риозно.

Мразим да бъдем безпокоени, когато си почиваме или се
концентрираме върху нещо.

Мразим да бъдем гледани отвисоко.

Мразим престорената искреност.

Прощаваме грешките... до определено ниво.

Не харесваме завистта.

Обичаме да се учим от другите.

Обичаме да споделяме преживявания.

Обичаме да си говорим и да поддържаме връзка.

Мразим хора, които злоупотребяват с гостоприемството
и които прекалено ревностно търсят приятелство.

Сега си задайте въпроса: „Защо марките трябва да се отлича-
ват от тези истини?".

След това си задайте въпроса: „Моята марка така истинска
ли е?".

По-вероятно е да не е и в търсенето на привлекателност, до-
верие и индивидуалност на марката, тя може да стане прекалено
скърцащо чиста и изкуствена, за да бъде истинска.

Прекалено добра, за да бъде истина.
Значи нито добра, нито истинска.

Грешниците се покайват. Рекламата работи като магията.

Както с магията, първо трябва да й повярвате. Ако, не вярва-
те в  променящата сила на рекламата, то тогава няма да направи-
те ефективна реклама. Защо тогава влизате в разходи по нея?

Една от причините рекламата да не е добра, както би трябва-
ло да бъде, е че прекалено малко играчи на пазара искрено вяр-
ват в нейната ефективност. От това следва, че краткосрочните
императиви получават предимство над самото (и в крайна сметка
по-печелившото) изграждане на марка.
 

Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...