Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

Основни правила за издигане на една организация на международно равнище


СНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗДИГАНЕ НА ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ

Аз мога, Аз искам, Аз правя .Кредото мое това е.
Не казвай ти, че не искаш, успешен в света да си.
Не казвай ти, че не искаш ,пръв в света да си.
По добре ела , сайта и предаването посети
Знание и мъдрост от тях си вземи.
-А, сега какво?
-Как какво? Сега ще разгледаме основните правила.
-Кои правила?
-За издигане на една организация на международно равнище.
От правилата започва всичко. Необходимо е да се запомни и знае, че успехът не е следствие на природна дарба и интелигентност, а е функция на подходящи правила за водене на успешен бизнес. Освен това пазарните правила и правилата за бизнеса днес са  други . Който ги усвои и прилага постига това към което се стреми.
- Кои са тези основни правила?
Първо правило. Разработвай и предлагай продукт, който да задоволява нужди на световния пазар.
Второ правило. Осигурявай високо качество, ниски цени и допълнителни екстри. Повече за по малко предлагай. Ще ви дадем повече и ще платите по малко.
Трето правило. Бъди една крачка преди конкурентите си. Бъди пръв.
Правило.Позиционирай марката като отчиташ това, как искаш да мисли, чувства, и най вече да действа целия пазар спрямо нея. Непрекъснато оценявайте и обновявайте марката и подчертавай ползите й.
Четвърто правило. Непрекъснато следи и изучавай мнението на клиентите и потребностите на пазара. Фокусирай отношението си върху клиента, клиента и пак клиента. Той е този който прави нашия бизнес. Той трябва да бъде уважаван
Правило. Непрекъснато работи и повишавай имиджа на продукта и компанията си.
Правило. Използвай силата на маркетинга. Знай маркетинга е инвестиция.
Пето правило.Рекламирай. Не забравяй,че който рекламира, той не умира.
Открийте от какво имат нужда клиентите, какво искат и намерете начин да им го дадете.
Шесто правило. Създавай и поддържай добре сработен екип.
Правило.Максимално използвай възможностите на екипа.
Седмо правило. Създавай организационна яснота . Чисти комуникационни канали.
Осмо правило. Предавайте ключови послания. Многократно ги повтаряй докато бъдат чути и запомняни от всички.
Непрекъснато обучавай екипа
Девето правило. Ограничавай разходите. Не харчи повече отколкото е необходимо. Особено сега, когато светът е във криза.
Тези основни правила ,приятелю мой ,запомни и своя успешен бизнес изгради
Това са само едни от основните правила , който могат да ви помогнат да завладеете света и които са доказали своята непреходност. Сега е ваш ред.
Какви още правила ще предложите вие? Правила, който сте използвали и са дали резултат .

 

Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...