Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

Какви качества са необходими на ръководителя от нов тип?

 

Какви качества трябва да притежава ръководителят от нов тип?

Най –добрият бизнес се фокусира върху три основни неща.  Кои са те?

Маркетинг- какво искат клиентите, ориентация към клиента

Стратегия –къде искате да въдете след 3 години,след 5, след 10 години.Непрекъснато отразяване на измененията и динамиката на външната среда.Отговаряй на промяната с нова стратегия ,нова стратегия и нова политика.

Екипи-формиране на високо ефективни екипи, с висок професионализъм и мотивация за даване на всичко от себе си постигане на целите на екипа.

Тези три основни изисквания определят и основните качества, които биха донесли успех на настоящите и бъдещи мениджъри. Основно те мотат да се сведат до:

Поставяне на цел. Ясна, въодушевяваща, заинтригуваща сътрудниците. Успехът, преди всичко , означава поставяне на цели.

Вземане на решение за постигане на успех.

Ефективно управление на времето. Изключете дейностите, които ви губят времето.Решете кое е ефективно и концентрирайте дейностите върху него.

Ентусиазъм. Бъдете ентусиаст .Ентусиазмът е по– силен от интелигентността според Аинщаин.

Творческа прозорливост.Търсене на сърцевината на проблема.

Въображение.Богатото въображение помага да се извърши с лекота прехода от познатото към непознатото.

Гъвкавост. Способност за бърза адаптация към променящите се условия.

Концентрация.Концентриране върху конкретните проблеми.

Търпение. Ако наистина вярвате в дейността на своята фирма е необходимо да се заредите с голяма доза търпение.

Вяра в собствените сили и в успешния край на започнатата дейност.

Премахнете самоограниченията, които си налагате . Това , което ви спира да поемете отговорност и да извършите нещо.

Поемете отговорност за това, което вършите. Приемете успеха и неуспеха като резултат от вашето поведение.

Създайте си позитивна нагласа .Заобиколете се с хора и книги, които ви мотивират, насърчават към действия и постигане на успехи.

Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...