Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

Бизнес етикет

 

Как да постигнем успех в един разговор?

Много просто като сe спазват няколко основни правила

1.Установяване на контакт с говорещия.
Как може да се осъществи това?
Чрез внимателно слушане и гледане говорещия в очите. Леко потвърждаване на това ,което казва.
2.Избягване на  отрицателните забележки.
Вие се питате -Защо?

Защото това може да накара говорещия да млъкне.
3.Правене на  малка пауза преди отговорите.
Необходимо ли е?
 ДаІ Това ще ви предпази от казването на ненужни неща.
4.Проявяване на  интерес към човека и темата.
Всеки смята своите проблеми  и достижения за най-важни и значими и иска и другите да ги възприемат така.
5.Водете си бележки, ако е необходимо.


  КАК ДА ВОДИМ ЕФЕКТИВЕН РАЗГОВОР


Всеки разговор има определена цел. В зависимост от целта разговорите биват за :

  • опознаване,
  • получаване на необходима информация по определен въпрос,
  • изучаване на мнения и виждания на определена група от хора,
  • общи /празни разговори за минаване на времето

Умните хора използват всеки разговор за обогатяване на собствения си кръгозор , получаване на необходима информация, опознаване на индивида и света.


Ефективния разговор изисква спазване на следните правила.

1.Определянее целта на разговора

2.Обмислене на  въпросите,  които трябва да се зададат за постигане на целта

3.Задаване на  подканващи и предразполагащи въпроси за да получите изчерпателни отговори

4.Бъдете добър слушател


Активно слушане изисква  :
Да поддържате   зрителен контакт със събеседника.
Да се усмихвате .
Утвърдително  да  поклащате глава.
Да насърчавате говорещия.
 
Да не прекъсвате събеседника си .
Да държите сметка за езика на тялото си.
Да не отклонявате вниманието си от събеседника.
Да давате своя отговор след като събеседникът ви е свършил.
Активното слушане може да ви осигури информацията, която ви е необходима и да ви направи търсен приятел и човек. Тава си заслужава труда да изучим техниките за активно слушане и да ги използваме при нашето общуване.

 

НАЙ ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ ОБЩУВАНЕ

1. Несъобразяване с времето на другите
2. Използване на неподходящ език.
3. Неподходящ външен вид.
4. Неподходящо отношение и непоследователно отношение към другите.
5. Поздравяване по неподходящ начин.
6. Поставяне на другите в неудобно положение
7. Неумение да слушаме събеседника какво ни говори
8. Прекъсване и неизчакване другия да изкаже своето мнение.
9. Несъобразяване с мнението на другите
10.Деспотично отношение към околните
11.Незачитане на личното пространство на другите .
12.Лошо отношение към обществената собственост и към чуждата собственост.
13.Неправилна употреба на телефона
14.Лоши маниери на хранене

Може да допълните този списък.Чакаме Вашите предложения.

Светът се променя, менят се всички правила , менят се и правилата на поведение в бизнеса

 

КАК ДА ПРЕДСТАВИТЕ СЕБЕ СИ

Налага се когато няма кой да ви представи, когато са пропуснали да ви представят. В такива случаи трябва да сте готови да се самопредставите. Самопредставянето оставя трайни впечетление и е необходимо да бъде направено по подходящ начин. За това трябва да е предварително подготвено, да носи съществена информация и да дава възможност да се започне разговор.
Себепредставянето трябва да се подготви в мислена ситуация и да се запише, след което да се изговаря пред огледалото до тогава ,докато останете доволни от това. което чувате и виждате в огледалото.
Здравейте,. Аз съм Зоя Минчева, преподавател по Бизнес етикет...
Здравейте, г -н Иванов. Аз съм Радост Алексиева , президент на фирма за бизнес услуги ...
Здравейте, г -н Министър. Аз съм Ралица Матеева, продуцент на TV предавани....

 

 

Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...