Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

Презентации

 

 

 

                                                                          ПРЕЗЕНТАЦИИСхема на гръцката убедителна реч:  Въведение.Изложение. Аргументация. Опровержение.Заключение.

ВЪВЕДЕНИЕ.

Древните гърци са го използвали да подготвят аудиторията за изслушване на речта.В наши дни обикновено се казва за какво ще се говори, след това се излага и накрая се казва за какво е говорено.
Говорете за аудиторията
Говорете за говорителя преди вас, ако има такъв.
Говорете за събитието. Създайте чувството ,че случаят е особено интересен. Подчертайте уникалността на събитието.
Свържете събитието с някакъв исторически момент.
Говорете за мястото.
Говорете за целта на изказването. По този начин ще се избягнат въпроси, които не бихте желали да бъдат обсъждани.

ИЗЛОЖЕНИЕ
.

Същността на изложението се поставя в контекста на някаква история, която свързва фактите така, че аудиторията най лесно да ги разбере.

АРГУМЕНТАЦИЯ

Минимум фактологически материал и 3 или 4 аргумента. Възможност за коментарии, за да могат слушателите по добре да възприемат аргументите. Има 3 причини,поради....

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Възражение на опонентите. Има 3 начина за справяне с опонентите:
1.Отговаряте предварително на очакваните възражения.
2.Използвате възможността да отхвърляте аргументите на опонентите.
3.Използване на двата подхода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трябва да е отправено към аудиторията за търсене на разбиране и одобрение. Приканване към действие.  Мотивиране към успех.  Не трябва да се резюмират аргументите както обикновено се прави
.


ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УВЛЕКАТЕЛНИ РЕЧИ

Използване на риторични въпроси. Те насочват слушателя към предмета на разглежданата тема.
В риторичните въпроси се включват:

 • Паралелна структура
 • Антитеза
 • Триади
 • Риторични въпроси


НАЧИНИ НА ВЪЗПРИЕМАНЕ

 

 • Визуално
 • Слухово
 • Кинезично- чрез движение

Как да привлечем вниманието?
Като използваме различните начини на възприемане.
Привличане на вниманието чрез използване на различни игри, въплъщаване в роли, представяне на това, което искате да възприеме и направи аудиторията.
Включване на аудиторията в изложението с някакви физически и мисловни действие.
Насочване на вниманието както към ума, така и към сърцето.
След излагането на интелектуалното значение на въпроса, вниманието се насочва към ползата и значението, което има темата за индивида. Как може да се използва за решаване на личните житейски проблеми.

КАК ДА ПОДГОТВИМ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Добрата подготовка на презентация изисква спазване на следните стъпки и правила.

Първа стъпка.

 • Определяне на целта .Целта на презентацията е резултата, който искаме да получим.Това можем да направим като си зададем въпросите.
 • Защо правя тази презентация какво искам да получа като резултат от нея?
 • Необходима ли е презентацията?
 • Подходяща ли е аудиторията за нея?
 • Как моята презентацията да бъде забавна и запомняща се ?
 • Как да накарам аудиторията да направи това, което искам?
 • Какви възможни възражение биха могли да възникнат?
 • Как да завърша презентацията ?


Втора стъпка.

 • Опознаване на аудиторията.
 • Какъв е възрастовия състав
 • Какво очакват да чуят
 • Какво е отношението й към предмета на обсъждането
 • Колко добре са запознати с темата
 • Ентусиазъм или възражение е склонна да прояви аудиторията

Трета стъпка .
Изяснете това, което трябва да се каже.За това определете:
1.Ключовото послание,това което искате хората да запомнят и действието, което да предприемат. Това послание отразява целта на презентацията.
2.Аргументите, които най- добре го изразяват. Фактите, които го подкрепят. Емоционалната основа на посланието.

Четвърта стъпка.

 • Включване на аудиторията в презентацията с търсене на съгласие, мнение, взаимодействие.
   
 • Непрекъснато търсене на обратна връзка с аудиторията.
 • Оценка и презентацията чрез видиозапис.
 • Правила за създаване на допълнителен интерес.
 • Намиране на подходящото време.
 • Определяне на подходящия начин на говорене -височина, тембър на гласа, бързина Използвайте подходящ език на тялото.
 • Използвайте експертни материали.
 • Вмъкнете лични истории.
 • Използвайте аналогии ,ефективни нагледни материали, схеми , графики .
 • Активно участие на аудиторията.
 • Активна лична енергия и визуален контакт.
 • Използване на цитати.

Правила за ефективно представяне

 Справяне със страха-Техники .

 • Добра предварителна подготовка.
 • Предвиждане на възможни въпроси , възражение и подготовка на солидни отговори.
 • Опознаване на мястото и аудиторията.
 • Заредете се със спокойствие и ентусиазъм като използвате дихателни упражнение, насочване на вниманието към това, което искате да предадете на хората, а не как изглеждате в техните очи.
 • Нервността и безпокойството са нещо естествено и не се опитвайте да им противодействате с медикаменти.
 • Изберете си някое лице, което е добър слушател и говорете на него.
 • Запомнете най добрата техника за справяне със страха е добрата предварителна подготовка.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

1.ОТКРИВАНЕ
Може да се осъществи от самия презентиращ или от друг човек, ако може да създаде по голям интерес за аудиторията.
Цел -привличане на вниманието на аудиторията. Използване на коментар, пример, история, на нещо запомнящо се и впечатляващо , събуждащо интереса и ентусиазма на публиката.
Откриването се използва за:

 • Определяне на целта на представянето.
 • Създаване на доверие и интерес между презентиращия и аудиторията.
 • Представяне на важността и значението на предмета на обсъждането за хората. Ясно формулиране на ползата за тях.
 • Кратък преглед на основните точки, които ще бъдат разгледани.


2. ИЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ

 • Изясняване на аудиторията важността на посланието за хората.
 • Разкриване на необходимостта от разрешаване на този проблем , на който заедно ще търсим решение. Тук се вмъкват подходящи примери, аргументи, за създаване на интерес.
 • Включете аудиторията в изложението с въпроси, предложения, техни лични нужди и проблеми. Лични мнения по разглежданите теми.
 • Разрешението. Представяне на хората - как виждаме разрешението на този проблем.
 • Формулиране на решение, отразяващо потребностите на хората.

3.  ПРИКЛЮЧВАНЕ.

 • Използване на приключването за постигане на целта на представянето.
 • Завършва се с призив за действие. За целта:
 • Повторете ключовото послание.
 • Свържете встъпителните позиции с заключителните коментарии.
 • Предложете съпричастност .
 • Призовете към действие.

 

 

Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...