Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
СС № 1.Представяне на финансови... СС № 2 .Стоково-материални запаси СС № 4.Отчитане на амортизациите НСС 5.Представяне на финансови отчети... НСС № 6.Разходи за опазване на... НСС № 7.Отчет за парични потоци НСС № 8.Нетни печалби или... НСС № 9.Представяне на финансовите... НСС 0 10.Събития настъпили след датата... НСС 11.Договори за строителство НСС 12.Данъци от печалбата НСС 13.Показатели за... НСС 14.Отчитане по сектори НСС № 16.Дълготрайни материални... НСС № 17.Лизинг НСС № 18. Приходи НСС № 19.Доходи на персонала НСС 20.Отчитане на правителствени... НСС № 21.Ефекти от промени във... НСС 22.Отчитане на бизнес комбинации НСС 24.Оповестяване на свързани лица НСС 26.Представяне на финансовите... НСС 27.Консолидирани финансови отчети... НСС 28.Отчитане на инвестициите в... НСС 29.Представяне на ГФО при условията... НСС 30.Финансови отчети на банки НСС 32.Финансови инструменти НСС 33.Доходи на акция НСС 34.Междинно счетоводно отчитане НСС 35.Преустановявани дейности НСС 36.Обезценка на активи НСС 37.Провизии, условни задължения и... НСС 38.Нематериални активи НСС 40.Отчитане на инвестиционните... НСС 41.Селско стопанство
 

 
 

Контрол над себе си

 

           Ако контролирате себе си ще контролирате 

                                 и живота си

---------------------------------------------------------------------------

Който не владее духа си е като съборен град без стени.

                                                                                 Соломон

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Много хора имат амбицията да успеят; възможно е дори да са изключително работоспособни. И въпреки това те не напредват. Защо? Може би мислят че като владеят работата си, няма нужда да владеят себе си.

                                                                                  Джон Стивсън

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Най-силен е онзи, който властва над себе си.

                                                                                  Сенека

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Самоконтролът е качество, което отличава най-годните да оцеляват.

                                                                                    Д.Бърнард Шоу

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Не оставяйте негативната обстановка да ви въздейства.  На напрежението, на отрицателните мисли, които се носят из атмосферата, вие трябва да дадете отпор.

                                                                                 П.Дънов

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Целта на трудностите е да ви раздвижат- не да ви обезкуражат

Уилям Елъри Чанинг -психолог


Големите неща не се правят с един замах, а със серия от малки неща, събрани заедно.

Винсен  Ван Гог


 Добави коментар

Моля попълнете формата

Име
Имейл
Файл
Въведете кода
Описание
     
Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...