Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
СС № 1.Представяне на финансови... СС № 2 .Стоково-материални запаси СС № 4.Отчитане на амортизациите НСС 5.Представяне на финансови отчети... НСС № 6.Разходи за опазване на... НСС № 7.Отчет за парични потоци НСС № 8.Нетни печалби или... НСС № 9.Представяне на финансовите... НСС 0 10.Събития настъпили след датата... НСС 11.Договори за строителство НСС 12.Данъци от печалбата НСС 13.Показатели за... НСС 14.Отчитане по сектори НСС № 16.Дълготрайни материални... НСС № 17.Лизинг НСС № 18. Приходи НСС № 19.Доходи на персонала НСС 20.Отчитане на правителствени... НСС № 21.Ефекти от промени във... НСС 22.Отчитане на бизнес комбинации НСС 24.Оповестяване на свързани лица НСС 26.Представяне на финансовите... НСС 27.Консолидирани финансови отчети... НСС 28.Отчитане на инвестициите в... НСС 29.Представяне на ГФО при условията... НСС 30.Финансови отчети на банки НСС 32.Финансови инструменти НСС 33.Доходи на акция НСС 34.Междинно счетоводно отчитане НСС 35.Преустановявани дейности НСС 36.Обезценка на активи НСС 37.Провизии, условни задължения и... НСС 38.Нематериални активи НСС 40.Отчитане на инвестиционните... НСС 41.Селско стопанство
 

 
 

Страх

 

                                             Страх

 

Не допускайте страх в душата си...Този,който иска да работи,трябва да бъде спокоен.

                                                           П.Дънов

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Страхът е единственото нещо, от което трябва да се страхуваме.

                                                          Ф.Рузвелт-държавен и политически деец на САЩ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Колкото по-малко страх изпитваш толкова по-голяма е опасността.

                                                          Тит Ливий-римски историк и оратор.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Обикновено хората се плашат не от това, което става, а от онова, което би могло да стане.

                                                         А.Касон испански драматург.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Страхливецът умира при всяка опасност, която го заплашва, храбрият умира само веднъж.

                                                        Шекспир- английски поет и драматург.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Първо задължение на човека е да преодолее страха. Докато му треперят коленете действията му си остават робски.

                                                       Т.Карлайл-английски философ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Животът, както и куршумът щади храбрите и бие страхливите.

                                                      В.Г.Белински-руски критики философ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Не протакайте, когато се срещнете със страха.Тръгнете без колебание към него и го убийте.

                                                     Н.Хил

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Страхът е най-силното оръжие на дявола и най-големият враг на човека.

                                                     Н.Хил

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Страхът е най-скъпоструващото човешко чувство, макар повечето страхове да нямат никакво основание.

                                                     Н.Хил

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Хората с чиста съвест рядко се страхуват от нещо.

                                                    Н.Хил

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всяка сделка ,основана на сила или страх, е лоша и за двете страни.

                                                   Н.Хил

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Злото няма сила, то използва вашата. Не се докосвайте до злото. Стойте настрана! Няма човек, който да се е борил със злото и да е успял. Не ви трябва да знаете какво нещо е лошия човек.

                                                  П.Дънов

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Смелостта не е отсъствие на страх. Тя   по-скоро  е  разбирането, че нещо друго е по-важно от страха.

Амброуз Редмун -американски философДобави коментар

Моля попълнете формата

Име
Имейл
Файл
Въведете кода
Описание
     
Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...