Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
СС № 1.Представяне на финансови... СС № 2 .Стоково-материални запаси СС № 4.Отчитане на амортизациите НСС 5.Представяне на финансови отчети... НСС № 6.Разходи за опазване на... НСС № 7.Отчет за парични потоци НСС № 8.Нетни печалби или... НСС № 9.Представяне на финансовите... НСС 0 10.Събития настъпили след датата... НСС 11.Договори за строителство НСС 12.Данъци от печалбата НСС 13.Показатели за... НСС 14.Отчитане по сектори НСС № 16.Дълготрайни материални... НСС № 17.Лизинг НСС № 18. Приходи НСС № 19.Доходи на персонала НСС 20.Отчитане на правителствени... НСС № 21.Ефекти от промени във... НСС 22.Отчитане на бизнес комбинации НСС 24.Оповестяване на свързани лица НСС 26.Представяне на финансовите... НСС 27.Консолидирани финансови отчети... НСС 28.Отчитане на инвестициите в... НСС 29.Представяне на ГФО при условията... НСС 30.Финансови отчети на банки НСС 32.Финансови инструменти НСС 33.Доходи на акция НСС 34.Междинно счетоводно отчитане НСС 35.Преустановявани дейности НСС 36.Обезценка на активи НСС 37.Провизии, условни задължения и... НСС 38.Нематериални активи НСС 40.Отчитане на инвестиционните... НСС 41.Селско стопанство
 

 
 

Навикът

 

                    Характер,навици и нрави

 

Характер мой,враг мой,
как опропасти ти живота мой?
Искам света да обърна,
тебе да превърна, 
от враг в приятел мой
                                                          С.Касабова
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Как да използваме силата на навика?
Искаме ли нещо да постигнем трябва само да го превърнем в навик.Защото болката се забравя, навикът –не.

                                                            Абазинска-народност от северен Кавказ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Навикът е по-силен от обучението.

                                                             Арабска-народност от Задкавказието

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конят привиква към пътя, по който често ходи.

                                                              Виетнамска мъдрост

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Навиците на тригодишния се запазват до осемдесет години.

                                                             Корейска мъдрост

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Навикът и след смъртта остава.

                                                           Туркменска мъдрост

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Навикът става природа.

                                                            Източна мъдрост

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Аз съм постоянният ти спътник.
Аз съм най-големият ти помощник или най-тежкият ти товар.
Тласкам те напред или те влека към провал.
Аз съм напълно в твоята власт.
Половината от нещата , които правиш ,можеш да оставиш на мен.
и аз ще ги извърша бързо и правилно. Аз съм лесно управляем, просто трябва да бъдеш твърд с мен.
Покажи ми точно как искаш нещо да бъде извършено
и след няколко урока  аз ще го правя автоматично.
Аз съм слуга на всички велики мъже,.
и ей богу на всички провали.
Аз съм направил великите велики.
Аз съм направил неудачниците неудачници.
Не съм машина,макар и да работя с точността на машина.
И с интелигентността на човек.
Можеш ли да ме използваш , за да спечелиш или да се разориш.
За мен е без значение.
Вземи ме, обучи ме,бъди твърд с мен
и аз ще поставя света в краката ти.
Бъди мек с мен и аз ще те унищожа.
Кой съм аз?
Аз съм Навикът .
                                                                        / от неизвестен автор/

 Добави коментар

Моля попълнете формата

Име
Имейл
Файл
Въведете кода
Описание
     
Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...