Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
СС № 1.Представяне на финансови... СС № 2 .Стоково-материални запаси СС № 4.Отчитане на амортизациите НСС 5.Представяне на финансови отчети... НСС № 6.Разходи за опазване на... НСС № 7.Отчет за парични потоци НСС № 8.Нетни печалби или... НСС № 9.Представяне на финансовите... НСС 0 10.Събития настъпили след датата... НСС 11.Договори за строителство НСС 12.Данъци от печалбата НСС 13.Показатели за... НСС 14.Отчитане по сектори НСС № 16.Дълготрайни материални... НСС № 17.Лизинг НСС № 18. Приходи НСС № 19.Доходи на персонала НСС 20.Отчитане на правителствени... НСС № 21.Ефекти от промени във... НСС 22.Отчитане на бизнес комбинации НСС 24.Оповестяване на свързани лица НСС 26.Представяне на финансовите... НСС 27.Консолидирани финансови отчети... НСС 28.Отчитане на инвестициите в... НСС 29.Представяне на ГФО при условията... НСС 30.Финансови отчети на банки НСС 32.Финансови инструменти НСС 33.Доходи на акция НСС 34.Междинно счетоводно отчитане НСС 35.Преустановявани дейности НСС 36.Обезценка на активи НСС 37.Провизии, условни задължения и... НСС 38.Нематериални активи НСС 40.Отчитане на инвестиционните... НСС 41.Селско стопанство
 

 
 

Въображение. Вдъхновение

 

                     Въображение.Вдъхновение

Въображението, съчетано с логика и постоянство, винаги ражда успехи.

                                                             Гьоте-немски писател.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Въображението е по-важно от знанието.

                                                             Айнщайн-немски учен.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Въображението е работилницата на душата, където тя изковава всички планове за лични постижения.

                                                             Н.Хил

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Любовта е поезията и слънцето на живота.

                                                           В.Г.Белински –руски писател.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Бъди свой обвинител и съдия; искай по-някога милост, а ако е необходимо, наложи си наказание.

                                                          Сенека.-римски писател

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Липсата на самоуважение заслужава повече осъждане, отколкото самолюбието.

                                                           Шекспир-английски писател

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Характерът е способност да се действа съгласно принципите.

                                                            И.Кант-немски философ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На които характерът е в ред, на тях животът е благополучен.

                                                            Демокрит-древногръцки философ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Добрият характер е богатство за цял живот.

                                                          У.Хезлит.-английски критик

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Характерът е усъвършенствана воля.

                                                          Джон Стюарт Мил-английски философ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Посейте постъпки, и ще пожънете навик; посейте навик, ще пожънете характер; посейте характер, ще пожънете съдба.

                                                        У.Такъри-английски писател.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Характерът сближава много повече хората, отколкото умът.

                                                       Е.Ренан.-френски философ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Геният предизвиква удивление, а характерът –уважение. Гениалните хора въздействат на разума , а хората с характер- на съвестта. И ако пред първите благовеят , след вторите вървят.

                                                       Н.В.Шелгунов.-руски демократ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Добави коментар

Моля попълнете формата

Име
Имейл
Файл
Въведете кода
Описание
     
Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...