Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
СС № 1.Представяне на финансови... СС № 2 .Стоково-материални запаси СС № 4.Отчитане на амортизациите НСС 5.Представяне на финансови отчети... НСС № 6.Разходи за опазване на... НСС № 7.Отчет за парични потоци НСС № 8.Нетни печалби или... НСС № 9.Представяне на финансовите... НСС 0 10.Събития настъпили след датата... НСС 11.Договори за строителство НСС 12.Данъци от печалбата НСС 13.Показатели за... НСС 14.Отчитане по сектори НСС № 16.Дълготрайни материални... НСС № 17.Лизинг НСС № 18. Приходи НСС № 19.Доходи на персонала НСС 20.Отчитане на правителствени... НСС № 21.Ефекти от промени във... НСС 22.Отчитане на бизнес комбинации НСС 24.Оповестяване на свързани лица НСС 26.Представяне на финансовите... НСС 27.Консолидирани финансови отчети... НСС 28.Отчитане на инвестициите в... НСС 29.Представяне на ГФО при условията... НСС 30.Финансови отчети на банки НСС 32.Финансови инструменти НСС 33.Доходи на акция НСС 34.Междинно счетоводно отчитане НСС 35.Преустановявани дейности НСС 36.Обезценка на активи НСС 37.Провизии, условни задължения и... НСС 38.Нематериални активи НСС 40.Отчитане на инвестиционните... НСС 41.Селско стопанство
 

 
 

Вяра. Надежда .Разочарование.Скептицизъм.

 

         Вяра.Надежда.Разочарование.Скептицизъм.


 

 Вярвай в себе си.Създай си живот, който ще живееш с цялото си сърце.Разпали вътрешните искри на възможността в пламъците на постижението, за да постигнеш всичко, на което си способен.

 Фостър Маклилън .


 

Надеждата и вярата са верните слуги на успелия човек

                                                                                      Н.Хил


Богатство, постигнато без усилие, е като надежда, която не се сбъдва.

                                                                                      Н.Хил.


Ще го направиш, ако вярваш, че можеш.

                                                                                    Наполеон.Хил


Ако не вярваш в себе си, не искай другите да вярват в теб.

                                                                                   Н.Хил


Силата минава на страната на онзи, който вярва в справедливостта.

                                                                                 Н.Хил


Надеждата е добра закуска, но лоша вечеря.

                                                                                Ф.Бейкън-английски философ


Надеждата е последното, което умира в човека.

                                                                               Диоген-древногръцки философ


Само с надежда целта си няма да постигнеш.

 

                                                                              Арабска мъдрост


Умният се надява на делата си, глупавият се осланя на надеждата си.

                                                                              Арабска мъдрост


Да живееш с надежди значи да умреш от глад.

                                                                             Бенгалска мъдрост


Надеждата е хлябът на нещастния.

                                                                             Персийска мъдрост


Роб ли си на надеждите си –роб си на всички хора, господар ли си на надеждите си –господар си на целия свят.

                                                                             Древноиндийска мъдрост


За да можеш да царуваш над хората, трябва да владееш сърцата им.

                                                                           Ж.Лакордер-френски теолог


Гениалността в политиката не е в това да създаваш, а да укрепваш.

                                                                            А.Риварол


Политиката не е наука, а изкуство.

                                                                           Бисмарк-германски държавен деецДобави коментар

Моля попълнете формата

Име
Имейл
Файл
Въведете кода
Описание
     
Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...